Raadsvergadering 05-02-2014 : Structuurvisie Camperduin

Raadsvergadering 05-02-2014 : Structuurvisie Camperduin

Een veelbesproken document waarin veel gewijzigd werd en mogelijk voor het vaststellen vanavond nog het een en ander gewijzigd wordt. Voor KIES Lokaal is de verkeersveiligheid en de mogelijkheid om lokale ondernemers kansen te beiden om te ondernemen een heel belangrijk aspect.De grote van de sportpaviljoens, een of twee sportpaviljoens, wel of geen horeca faciliteit…

De week van Rob Zeeman : Rustenburg, Merici, Mooi Bergen en een bezoek aan Camperduin

De week van Rob Zeeman : Rustenburg, Merici, Mooi Bergen en een bezoek aan Camperduin

Ondertekening nieuwe gemeenschappelijke regeling Concensus Bergen heeft samen met verschillende andere gemeenten de werkzaamheden uitbesteed rond de inning van diverse heffingen en belastingen. Het is specialistisch werk en veel gemeenten hebben daarom besloten deze taken niet meer zelf uit te voeren. Het bedrijf dat deze werkzaamheden uitvoert heet Cocensus en is gevestigd in Haarlem met…

De afspraak is dat we een sluitende begroting willen voor volgend jaar. Punt.

De afspraak is dat we een sluitende begroting willen voor volgend jaar. Punt.

Ergens in mijn eerste week werd ik geconfronteerd met het feit dat er door de Stichting Behoud Historisch Landschap BES,  alsook de  Stichting Mr. Frits Zeiler (beide streven in dit kader hetzelfde doel na) om handhaving is verzocht met betrekking tot enkele bosschages in de Bergermeerpolder. Beide stichtingen willen kortweg dat deze bosschages worden weggehaald….

Met recht een drukke week

Met recht een drukke week

Mijn agenda zat goed vol en trouwens ook de avonden. Dinsdagavond de commissie Bestemmingsplannen en donderdagavond de Algemene Raadscommissie (ARC). Woensdag voor het eerst als lid van het algemeen bestuur van Cocensus naar de ledenvergadering. Cocensus haalt voor veel gemeenten in Noord-Holland de belastingcenten binnen, zo ook voor de gemeente Bergen. De zorg van Cocensus…