Amendement 05-10-2017 : Voorstel betreft de pilot (tijdelijke) permanente bewoning van recreatiewoningen

Amendement 05-10-2017 : Voorstel betreft de pilot (tijdelijke) permanente bewoning van recreatiewoningen

AMENDEMENT AGENDAPUNTNR 10. Voorstel betreft de pilot (tijdelijke) permanente bewoning van recreatiewoningen Onderwerp : Vergunningen met een ‘tijdelijk’ karakter Aanhef : De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op 5 oktober 2017 Inhoud : Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Het raadsbesluit als volgt te wijzigen: –       Beslispunt 2 te laten vervallen; –      …

Betoog Ron Karels : 05-10-2017 ” Pilot (tijdelijke) permanente bewoning recreatiewoningen”

Betoog Ron Karels : 05-10-2017 ” Pilot (tijdelijke) permanente bewoning recreatiewoningen”

Als coalitie zijn we nu ruim 3 1/2 jaar bezig om uitvoering geven aan het coalitieakkoord 2014-2018. Daarin staat o.a.: het (tijdelijk) permanent bewonen van RW in de gemeente Bergen mogelijk maken. Sinds die tijd val je van de ene verbazing in de andere. Eerst was het gewoon onmogelijk om RW permanent te bewonen (wettelijk…

Dankzij KIES Lokaal doorbraak in bewoning zomerhuizen

Dankzij KIES Lokaal doorbraak in bewoning zomerhuizen

De afgelopen jaren heeft KIES Lokaal er herhaaldelijk op aangedrongen mogelijkheden te onderzoeken om (tijdelijke) bewoning van zomerhuisjes mogelijk te maken. In eerste instantie leek dit technisch niet mogelijk. Maar KIES Lokaal bleef aandringen bij het college en zoeken naar oplossingen. KIES Lokaal is blij met deze gunstige ontwikkeling voor eigenaren van zomerhuizen.  Op 5…

KIES Lokaal : Laatste nieuwtjes

KIES Lokaal : Laatste nieuwtjes

Huurmogelijkheden voor jongeren in Schoorl Afgelopen raadsvergadering van 2 februari werd het bestemmingsplan Heereweg 65-69 gewijzigd vastgesteld. Op de plek van het vroegere uitgaanscentrum Altamira worden 27 sociale huurwoningen gebouwd. KIES Lokaal heeft  het college opdracht gegeven om minimaal 7 woningen met een jongerencontract te verhuren. Dit betekent dat jongeren  t/m 28 jaar voorrang krijgen….

College van Bergen zo snel mogelijk in overleg met de gemeente Heiloo over afslag A9.

College van Bergen zo snel mogelijk in overleg met de gemeente Heiloo over afslag A9.

Inwoners van Egmond-Binnen en de Heilooer wijk Malevoort zijn ongerust over de toekomstige afslag van de A9 bij Heiloo. De inwoners vrezen dat zij daardoor extra strandverkeer door hun dorp en wijk krijgen. Want dankzij die nieuwe afslag kunnen automobilisten sneller naar het strand komen. Die route leidt op dit moment wel midden door een…