Besluiten terugdraaien of niet ?

Dinsdag 19 juni wordt er in de Blinkerd vergaderd over de voorstellen van de nieuwe coalitie. Deze coalitie, Groen Links, VVD, Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen zijn voornemens genomen besluiten terug te draaien. Wat willen zij terugdraaien: de Egmonderstraatweg als fusielocatie aan te wijzen en de bouw van de nieuwe Sporthal op het Watertorenterrein. Ook in Bergen speelt dit. Het terugdraaien van een plan voor de ontwikkeling van de Harmonielocatie.

4 jaar is er hard gewerkt om tot deze besluiten te komen. Om besluiten te kunnen terugdraaien dienen er zwaarwegende argumenten te zijn. Wij zijn benieuwd want tot nu toe heeft KIES Lokaal ze niet gehoord.

Als dit doorgang vindt gaan we terug in de tijd. Het schaadt de leefbaarheid. En onze jeugd verwacht een betrouwbaar bestuur. Afspraken zijn afspraken.  Vergadering start om 19.30 uur en is openbaar

 

Vergelijkbare berichten