Bergen doet mee aan regionaal programma vitale verblijfsrecreatie

De gemeente Bergen is onderdeel van de regio Noord-Holland Noord, een populaire bestemming voor toeristen en recreanten. Om de toppositie van de Noord-Hollandse verblijfsrecreatie te behouden gaat de regio met ondernemers gezamenlijk aan de slag met de vitaliteit van het aanbod. Om ook in de toekomst aantrekkelijk te blijven voor toeristen hebben de gemeenten in Noord-Holland Noord in samenspraak met de markt (verblijfsrecreatiebedrijven), natuurorganisaties en brancheorganisaties in 2017 een regionale visie op de verblijfsrecreatie ontwikkeld. Eén van de gemaakte afspraken in de visie was het opstellen van een gezamenlijk programma vitale verblijfsrecreatie voor de regio. Dit programma, voor de periode 2021-2025, is nu gereed om uit te voeren.

 Wethouder Erik Bekkering: “Gemeente Bergen heeft als een van de zeven deelnemende gemeente van de Regio Alkmaar meegewerkt aan de meest vitale verblijfsregio van Nederland in 2030. Noord-Holland Noord bestaat uit 18 gemeenten. Een Regio met grote kansen. We zijn trots dat de gemeente Bergen in de regionale samenwerking een uitvoeringsprogramma heeft ontwikkeld dat een bijdrage levert aan de vitaliteit van de regiogemeenten.”

 Extra boost

De recreatiesector is een belangrijke economische sector in Noord-Holland Noord, verantwoordelijk voor een bijzonder hoge economische impact van 700 miljoen euro en circa 12.500 banen. Momenteel wordt de sector hard getroffen door de coronacrisis. Daarom is het nog belangrijker de sector klaar te stomen voor de toekomst. Er liggen veel kansen om het veelal goede aanbod in de regio kwalitatief nog een extra boost te geven. Als de crisis iets duidelijk heeft gemaakt is dat ondernemers grote uitdagingen kennen en daarbij de ondersteuning vanuit de overheid hard nodig hebben. De krachten moeten worden gebundeld.

Meerjarig programma

De 18 gemeenten in de regio, waaronder de gemeente Bergen, en de provincie Noord-Holland stellen nu het voorstel voor een meerjarig regionaal programma vast. Er is gekozen voor een uitvoeringsgerichte aanpak om een goed effect te bereiken. Die aanpak bestaat uit de inzet van een taskforce die gemeenten en ondernemers expertise, ondersteuning en instrumenten biedt om zélf aan de slag te gaan met het verhogen van de kwaliteit, de verduurzaming en daarmee het toekomstbestendig maken van bedrijven als hotels en vakantieparken. De taskforce zal bestaan uit twee experts met ervaring op het gebied van excelleren en vitaliseren van de sector en worden gefaciliteerd door Ontwikkelingsbedrijf NHN. De taskforce moet medio 2021 operationeel zijn.