Amendement 05-10-2017 : Voorstel betreft de pilot (tijdelijke) permanente bewoning van recreatiewoningen

Amendement 05-10-2017 : Voorstel betreft de pilot (tijdelijke) permanente bewoning van recreatiewoningen

AMENDEMENT AGENDAPUNTNR 10. Voorstel betreft de pilot (tijdelijke) permanente bewoning van recreatiewoningen Onderwerp : Vergunningen met een ‘tijdelijk’ karakter Aanhef : De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op 5 oktober 2017 Inhoud : Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Het raadsbesluit als volgt te wijzigen: –       Beslispunt 2 te laten vervallen; –      …