Dankzij KIES Lokaal doorbraak in bewoning zomerhuizen

Dankzij KIES Lokaal doorbraak in bewoning zomerhuizen

De afgelopen jaren heeft KIES Lokaal er herhaaldelijk op aangedrongen mogelijkheden te onderzoeken om (tijdelijke) bewoning van zomerhuisjes mogelijk te maken. In eerste instantie leek dit technisch niet mogelijk. Maar KIES Lokaal bleef aandringen bij het college en zoeken naar oplossingen. KIES Lokaal is blij met deze gunstige ontwikkeling voor eigenaren van zomerhuizen.  Op 5…

En dan nu aan de slag!

En dan nu aan de slag!

Afgelopen donderdag is het coalitieakkoord voorgelegd aan de gemeenteraad en zijn de vier wethouders benoemd. De partijen uit onze Bergense gemeenteraad die niet meedoen met het coalitieakkoord (Gemeentebelangen, VVD en Groenslinks) buitelden over elkaar heen om het akkoord aan te vallen. Op één punt hebben zij echter helemaal gelijk door de coalitie (KIESlokaal, d66, CDA…