Groeit er iets moois tussen alle belanghebbenden en betrokkenen bij het Bergense duingebied?

Groeit er iets moois tussen alle belanghebbenden en betrokkenen bij het Bergense duingebied?

Natuur & Milieu, Recreatie, Politiek, Beheer & Onderhoud aanwezig bij Dialoogtafel Middels een informele setting tijdens de ‘dialoogtafel’ over het Bergense duingebied bleek dat veel partijen het weliswaar niet altijd met elkaar eens waren, maar dat ze wel degelijk in staat zijn om te luisteren naar elkaar. Daar ligt misschien wel de grootste winst na…