Kranenburg, JOEB en de Brandweer

Kranenburg, JOEB en de Brandweer

Je kunt duidelijk merken dat het reces is begonnen. Mijn agenda oogt een stuk rustiger. De gebruikelijk portefeuille-overleggen met de ambtenaren gaan echter wel gewoon door. In dit type overleggen worden de lopende zaken besproken. Ik heb immers al enkele toezeggingen gedaan aan de raad: 1. Een overzicht van projecten en ontwikkelingen op het terrein…