Groeit er iets moois tussen alle belanghebbenden en betrokkenen bij het Bergense duingebied?

Groeit er iets moois tussen alle belanghebbenden en betrokkenen bij het Bergense duingebied?

Natuur & Milieu, Recreatie, Politiek, Beheer & Onderhoud aanwezig bij Dialoogtafel Middels een informele setting tijdens de ‘dialoogtafel’ over het Bergense duingebied bleek dat veel partijen het weliswaar niet altijd met elkaar eens waren, maar dat ze wel degelijk in staat zijn om te luisteren naar elkaar. Daar ligt misschien wel de grootste winst na…

Thuiskerst-overzicht van de horeca in Bergen, Egmond en Schoorl

Bijzondere initiatieven in een buitengewone tijd Voorwoord Wethouder Erik Bekkering Bergenaren zijn trots op hun restauranthouders en daar is alle reden toe; we worden hier verwend met een goede, bourgondische variëteit in zowel aanbod als kwaliteit. Veel ondernemers kunnen dan ook rekenen op een vaste schare Bergenaren als klant. En met dit initiatief kunnen de…

De week van Rob Zeeman : Ecodorp, de Blinkerd en Bergen aan Zee

De week van Rob Zeeman : Ecodorp, de Blinkerd en Bergen aan Zee

Mijn 28e week Ecodorp In de kern Bergen wordt een Ecodorp gerealiseerd. Dat gebeurt op de locatie waar voorheen het mob-complex lag (nabij de Voert). Deze locatie kwam twee jaar geleden te koop omdat de Rijksoverheid veel van dit soort defensieterreinen wilde verkopen. Het hele terrein is gekocht voor €123.456,- Hoewel er meerdere ontwikkelaars er…

De week van Rob Zeeman: Van ontwikkelingen Egmond aan Zee, werkbezoek TAQA tot windmolens.

De week van Rob Zeeman: Van ontwikkelingen Egmond aan Zee, werkbezoek TAQA tot windmolens.

Woensdagavond 1 oktober  werd er een cursus georganiseerd door onze Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De cursus ging over de rol van de locoburgemeester in het geval zich een ramp voordoet in de gemeente. Dat zo’n cursus handig is, blijkt wel uit het feit dat een locoburgemeester heel vaak als eerste wordt geconfronteerd met de eerstelijns rampen…

Met recht een drukke week

Met recht een drukke week

Mijn agenda zat goed vol en trouwens ook de avonden. Dinsdagavond de commissie Bestemmingsplannen en donderdagavond de Algemene Raadscommissie (ARC). Woensdag voor het eerst als lid van het algemeen bestuur van Cocensus naar de ledenvergadering. Cocensus haalt voor veel gemeenten in Noord-Holland de belastingcenten binnen, zo ook voor de gemeente Bergen. De zorg van Cocensus…