KIES Lokaal : informatie naar bewoners van recreatiewoningen moet beter

KIES Lokaal : informatie naar bewoners van recreatiewoningen moet beter

KIES Lokaal heeft vragen gesteld over de inhoud van de brief die naar bewoners van recreatiewoningen is gestuurd (reeds verzonden in december). De inhoud van de brief is niet duidelijk en roept vragen op. KIES Lokaal wil dat die mensen duidelijker geïnformeerd worden zowel persoonlijk als via de website, gemeentekrant en andere media. Dit om…

Amendement 05-10-2017 : Voorstel betreft de pilot (tijdelijke) permanente bewoning van recreatiewoningen

Amendement 05-10-2017 : Voorstel betreft de pilot (tijdelijke) permanente bewoning van recreatiewoningen

AMENDEMENT AGENDAPUNTNR 10. Voorstel betreft de pilot (tijdelijke) permanente bewoning van recreatiewoningen Onderwerp : Vergunningen met een ‘tijdelijk’ karakter Aanhef : De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op 5 oktober 2017 Inhoud : Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Het raadsbesluit als volgt te wijzigen: –       Beslispunt 2 te laten vervallen; –      …