De afspraak is dat we een sluitende begroting willen voor volgend jaar. Punt.

De afspraak is dat we een sluitende begroting willen voor volgend jaar. Punt.

Ergens in mijn eerste week werd ik geconfronteerd met het feit dat er door de Stichting Behoud Historisch Landschap BES,  alsook de  Stichting Mr. Frits Zeiler (beide streven in dit kader hetzelfde doel na) om handhaving is verzocht met betrekking tot enkele bosschages in de Bergermeerpolder. Beide stichtingen willen kortweg dat deze bosschages worden weggehaald….