Het jaar van KIES Lokaal

2020 is een bewogen jaar voor iedereen uit de gemeente Bergen. Corona heeft ons al geruime tijd in haar greep en laat ons voorlopig ook niet los. Om de negatieve impact voor iedereen te beperken hebben college en vooral onze wethouder Erik Bekkering hard gewerkt met een Taskforce. Na het stoppen van de vorige coalitie…

Kranenburg, JOEB en de Brandweer

Kranenburg, JOEB en de Brandweer

Je kunt duidelijk merken dat het reces is begonnen. Mijn agenda oogt een stuk rustiger. De gebruikelijk portefeuille-overleggen met de ambtenaren gaan echter wel gewoon door. In dit type overleggen worden de lopende zaken besproken. Ik heb immers al enkele toezeggingen gedaan aan de raad: 1. Een overzicht van projecten en ontwikkelingen op het terrein…