Flessenpost : Provincie ziet geen heil in rotonde Adelbertusweg Egmond-Binnen

 

De kans dat er een rotonde komt bij de kruising Adelbertusweg – Herenweg in Egmond-Binnen is nihil.

Nadat eerder vorige week (opnieuw) een ernstig ongeval plaatsvond, begint een deel van de bevolking zich steeds meer te roeren. Dat deel ziet graag een rotonde aangezien er regelmatig ongevallen plaatsvinden en het een kwestie is van afwachten totdat het echt helemaal fout gaat. De Provincie denkt daar echter vooralsnog anders over.

Verantwoordelijk wethouder Erik Bekkering in antwoord op vragen van Sjaak Swart (KIES Lokaal) voorafgaand aan de raadsvergadering van donderdag 4 maart: ‘Al in 2016 werden er vragen over de verkeersrisico’s van dit kruispunt gesteld en ook in 2019 weer. Er is ook regelmatig contact geweest met de Provincie, maar dat heeft niet tot resultaat geleid.’

‘De Provincie ziet niets in een rotonde. Wel zou ze bereid zijn en heeft ze toegezegd om de belijning aan te passen, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Dat komt dan weer doordat de wegbeheerder aangeeft dat het weghalen van de bestaande belijning schade aan het wegdek zal toebrengen. De Provincie liet weten de belijning vervolgens te willen laten staan. Daarop hebben wij uiteraard aangedrongen ze toch aan te passen of te verwijderen, aangezien veiligheid toch echt boven schade aan het wegdek gaat wat ons betreft.’

‘Begin dit jaar is er ambtelijk overleg geweest, maar nog altijd zit er weinig schot in de zaak. Om de urgentie te benadrukken en mede naar aanleiding van dit meest recente ongeval, willen we nu op bestuurlijk niveau met de gedeputeerde om tafel. Mocht dat te lang duren, dan beraden we ons op verdere stappen. We moeten hoe dan ook aandacht krijgen bij de Provincie voor de gevaren van dit kruispunt. Het gaat er om preventieve maatregelen te nemen. We willen niet blijven wachten tot het echt uit de hand loopt. Het is nu echter aan de provincie. Al is het dan in eerste instantie alleen het verwijderen van die verwarrende belijning, het zal allicht schelen.’

Noot : KIES Lokaal is voor het oplossen van dit probleem en ziet, zoals door Sjaak Swart in de vergadering van donderdag 4 maart aangegeven, niets in aanpassen van de belijning. Dit omdat dit al vaker is gebeurd en niet heeft geleid tot een verbetering. Er is grote behoefte aan een veilige oplossing die recht doet aan het probleem.  Waarom te pas en te onpas overal wel rotondes aanleggen en op dit punt hardnekkig dit weigeren. KIES Lokaal blijft zich inzetten voor een optimale oplossing

Vergelijkbare berichten