KIES Lokaal : Keuze voor fusielocatie is in het belang voor de toekomst van jongeren en sport!

KIES Lokaal : Keuze voor fusielocatie is in het belang voor de toekomst van jongeren en sport!

Betoog R. Karels :   Het gaat hier vanavond niet over het nut van de fusie tussen de 3 Egmonds voetbalclubs. Want daar is iedereen het over eens. Een fusie is een absolute vereiste om überhaupt op termijn te kunnen voetballen in de Egmonden. Daarnaast is het voor de leefbaarheid van de 3 afzonderlijke kernen…