Over ons

WAAR WIJ VOOR STAAN

KERNEN IN EVENWICHT EN SAMENHANG

De komende jaren zullen wij een omslag moeten maken naar zorg voor elkaar waarin een duurzame en sterke leefomgeving van belang is. Wij streven naar een goede verdeling van beschikbare middelen voor voorzieningen in álle dorpen, waardoor evenwicht ontstaat in de drie kernen. Alle inwoners moeten met plezier kunnen blijven wonen, werken en recreëren.

KIES Lokaal wil hier aan bijdragen en zorgen voor openheid, eenvoud en tolerantie. Één gemeente waarin samen met en voor de inwoners wordt gewerkt. Er is ruimte voor “anders” en inbreng voor ieder die dit wenst. Alles gericht op de toekomst waarin óók jongeren met ouderen prettig moeten kunnen blijven wonen, werken en recreëren.