KIES Lokaal bijdrage inzake voetbalfusie

Kiezen voor de Hoge Dijk als fusielocatie.

KL kan zich daarin vinden. Het onderzoek wijst uit dat het alleen daar past.

Mooi om te zien dat er zoveel positieve energie vrijkomt bij de nieuw opgerichte VV Egmond. Laten we er alles aan doen zodat er ook snel op het vernieuwde complex gevoetbald kan worden. Want vernieuwing is hard nodig!

Toch even terug in de tijd…….

Een nieuw complex op een centrale locatie is 12 jaar lang het doel geweest en toch zit er nu niets anders op dan te kiezen voor De Hoge dijk. 

Een centrale locatie aan de Egmonderstaatweg was de Egmondse droom.

Het werd een kansloze nederlaag: een nederlaag voor de sociale samenhang van de Egmondse kernen, de gezondheid van onze jeugd en de volksgezondheid in het algemeen. 

Het werd een overwinning voor het Bollenconcentratiegebied, waar, volgens de rechter, te kleine spuitzones een gevaar voor de volksgezondheid opleveren. En dan te bedenken dat bijna geen enkel bollenveld in de regio een spuitzone heeft…….

Het is eigenlijk te gek voor woorden………….

De pijn wordt vooral gevoeld in Egmond aan Zee. Begrijpelijk. Een prachtig plek met heel veel historie, een van de mooiste locaties in de wijde omtrek en gelegen in de duinen, dreigt verloren te gaan. Te klein om de nieuwe vereniging te huisvesten en gewild door de provincie en het PWN.

Samen met GL en het CDA hebben we een motie voorbereid om te kijken of we deze mooie locatie kunnen behouden voor sport, spel, evenementen en ontspanning. Het past misschien niet helemaal bij dit beslispunt (het gaat hier immers niet over de bestemming en het gebruik van velden van Egmondia en Adelbert) maar het doet wel recht aan de emotie die met deze beslissing gepaard gaat en wellicht kan het de pijn die gevoeld wordt in Derp iets verzachten.

Vergelijkbare berichten