RODI Media : Nog dit jaar duidelijkheid over voetbalfusie

Nog dit jaar duidelijkheid over voetbalfusie
‘Een accommodatie waar heel Egmond trots op kan zijn’

http://cdn.rodiinternet.nl/photos/000/399/277/article_thumb/4176514.JPG(Foto’s: Cor Mooij)

DE EGMONDEN – Het is iets meer dan twee jaar geleden dat tijdens de bijzondere ledenvergaderingen van alle drie de Egmondse clubs werd ingestemd met een fusie aan de Egmonderstraatweg. In de tussentijd zijn bergen werk verzet. Veel hiervan gebeurde achter de schermen. Er zijn natuurlijk diverse informatie avonden geweest en zo nu en dan komt in de media een artikel langs. Toch krijgen de bestuursleden geregeld vragen langs de lijn wat de status nu precies is. Een goede reden voor Gert-Jan Apeldoorn, namens St. Adelbert, Nico Kaptein, namens Zeevogels en Paul Kager, namens Egmondia, om weer eens bij te kletsen met wethouder Peter van Huissteden.

Met de vraag: “Welke data moeten onze leden op de agenda zetten en hoe definitief zijn de plannen dan?”, openden de voorzitters het gesprek. Van Huissteden gaf aan dat men op dit moment heel dicht bij de finishlijn van het bestuurlijke proces is. “Het is een proces geweest dat logischerwijs veel aandacht heeft gehad en met de grootste zorgvuldigheid door de gemeente is behandeld. Natuurlijk zijn er kritische vragen vanuit de oppositie en betrokkenen maar geen van de vragen is een verassing of zal, naar mijn mening, het standpunt van de coalitie 180 graden doen draaien. De raad is immers al in december vorig jaar akkoord gegaan met het uitgangspunt dat er een nieuwe voetbalvereniging komt bij de Egmonderstraatweg. Dit jaar is gebruikt om een nieuw bestemmingsplan voor de fusielocatie en de achterblijvende voetbalvelden te maken.”

Belangrijke data

De data die rood omcirkeld in de agenda van de wethouder staan zijn: Dinsdag 7 november, de dag waarop het college het finale besluit neemt. De Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan gaat dan naar alle betrokkenen. Vervolgens zal op 21 november een Commissie Bestemmingsplannen zijn waarbij de fusie op de agenda staat. Dit is een openbare vergadering dus ook toegankelijk voor alle leden van de club. Tevens zijn er inspreekmogelijkheden op deze avond die hoogstwaarschijnlijk in Sporthal de Blinkerd in Schoorl zal plaatsvinden. Tot slot zal op 14 of 19 december een definitief besluit genomen worden waarbij de gemeenteraad wordt gevraagd het bestemmingsplan Fusielocatie Voetbal Egmond vast te stellen. Ook het financiële plaatje moet dan door de raad goedgekeurd zal worden.

Op schema

“Wij liggen nog steeds op schema met het originele plan”, vertelt de wethouder. “Nadat het besluit door de gemeenteraad definitief is geworden is de verwachting dat tegenstanders tegen het vastgestelde bestemmingsplan in beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De ervaring leert dat dit proces vaak in ongeveer een jaar afgehandeld kan worden. Dat betekent dat, wanneer de Raad van State de bezwaarmaker in het ongelijk stelt, begin 2019 de eerste schop in de grond kan!” De bezwaren die tot nu toe ingediend zijn, vragen rondom het Zeevogels complex als alternatief, of beweringen rondom de noodzaak van vijf velden ziet Van Huissteden niet als mogelijke hobbels op de weg. “Natuurlijk, het heeft veel tijd en onderzoek gekost om alle zienswijzen te beantwoorden, maar de gemeente heeft hierin de weg der zorgvuldigheid bewandeld. Vele specialisten zijn betrokken geweest, alle rapporten zijn voor iedereen inzichtelijk en geen van de zaken zal onbeantwoord blijven. Dat was ook zeker geen overbodige luxe gezien het aantal bezwaren en de, vaak heel gedetailleerde en ingewikkelde, inhoud ervan.”

Zienswijzen

“Een aantal cijfers kunnen hier wellicht een beetje beeld bij schetsen”, gaat van Huissteden verder. “In totaal zijn er 194 zienswijzen ontvangen. In veel zienswijzen werden dezelfde vragen gesteld. Ook opvallend is dat er tientallen afkomstig zijn van mensen die niet in de gemeente Bergen of zelfs maar in Nederland wonen. Voor de behandeling maakt dit echter niets uit, alle zienswijzen zijn in een 109 pagina tellende nota van beantwoording voorzien van antwoorden op alle vragen omtrent eventuele licht- of geluidsoverlast, infrastructuur rondom het sportcomplex, effecten op de natuur in de omgeving of op welke andere vraag er dan ook leefde. Twee andere hebben ook de nodige tijd gekost maar de antwoorden zijn hier niet anders dan aan het begin van het proces”, vervolgt de wethouder. “Het Zeevogels complex voldoet minder aan de gestelde criteria dan de locatie Egmonderstraatweg, dit is meerdere malen toegelicht maar zal ook in de raadvergadering nog aan bod komen. Verhalen over zogenaamde miljoenen verschil zijn niet correct. Een eerder gemaakte vergelijking van de twee locaties was daarover al duidelijk. Hetzelfde geldt voor de veldenberekening. De KNVB heeft dit nogmaals doorberekend en onderschrijft de noodzaak voor vijf velden”.

Boost ledental

Aan het eind van de bijeenkomst informeert de wethouder of de clubs al klaar zijn voor het echte werk. “De bal ligt straks natuurlijk wel bij de clubs, nadat het door de gemeenteraad is.” De bestuursleden zijn eenduidig in hun antwoord. “Voor ons is het al lang duidelijk dat er vijf velden dit nodig zijn. De verwachting is dat het fuseren voor een boost van het ledenaantal zal zorgen. Jongens die vanuit sportieve overwegingen naar clubs in de regio zijn uitgeweken kunnen de selectie van de fusieclub naar een hoger plan tillen. Een soortgelijke situatie zal ontstaan bij het meidenvoetbal. Meiden die nu moeite hebben om binnen de drie afzonderlijke clubs een team te vinden dat qua leeftijd en niveau bij ze past hebben dit probleem niet meer wanneer de drie clubs samen gaan.”

Trots

Ook zijn de besturen eensgezind over de vervolgstappen. “De afgelopen twee jaar zijn er al prachtige initiatieven geweest. Tweemaal een fusiefeest, het Zuiderduintoernooi waar honderden Egmondse kinderen intens van genoten hebben en de zomeravond trainingen in het duin waar ook een geweldige sfeer hing. Daar moeten wij op voortbouwen!” Het samen voetballen is één ding, weten de clubs, maar ook op planmatig niveau zullen de handen uit de mouwen moeten in 2018. “Het wordt aanpoten, een bijzonder groot project, maar wij weten ook dat er in ons gezamenlijke leden- en sponsorbestand van duizenden personen genoeg kennis aanwezig is om een fantastische accommodatie te realiseren. Één waar iedereen in Egmond, en ver daar buiten, trots op zal kunnen zijn!”

Artikel geplaatst op vrijdag 03 november 2017

Vergelijkbare berichten