De week van Rob Zeeman : Van Sloop tot Opening

BUCH

154801

De foto laat de gemeenteraad van Bergen zien al vergaderend in het gemeentehuis van Castricum. Aan de orde was het besluit om formeel in te stemmen met de oprichting van de werkorganisatie BUCH, waarbij de B staat voor Bergen, de U voor Uitgeest, de C voor Castricum en de H voor Heiloo. Het wordt dus een ambtelijke fusie met als doel meer kwaliteit aan de organisatie te kunnen geven en minder kwetsbaarheid. Het was een bijzondere vergadering omdat alle raden van de vier gemeenten hetzelfde besluit moesten nemen. Ook leuk om te zien hoe verschillend de gemeenteraden hetzelfde besluit nemen. De een stemt hoofdelijk, de ander door te tellen wie voor en tegen zijn. Weer een ander telt louter de tegenstemmers. De komende anderhalf jaar zal gebouwd worden aan de ambtelijke organisatie. Spannend voor de betrokken ambtenaren, want de vraag is nu ‘waar kom je te werken?

Collegebezoek aan de KNRM en de vuurtoren

154802

Iedere maand gaan we als college op bedrijfsbezoek, meestal aansluitend aan de B&W-vergadering. Deze keer waren we op bezoek bij de KNRM. Het was eigenlijk de bedoeling dat we een stukje zouden gaan varen met de reddingboot, maar helaas was de zee hiervoor te ruw. Natuurlijk jammer, maar er was nu meer tijd om de boot zelf te bezichtigen, de omgeving (De Werf) te bekijken en een bezoek te brengen aan de vuurtoren J.C.J. van Speijk. Erg leuk om Egmond te zien vanuit een wat hoger standpunt.

Varen met de reddingboot doen we gewoon een andere keer.

154804

154803

OLGB

154805

De OLGB staat voor een regulier overleg van veelal belangenverenigingen (o.a. LTO), natuurbeheerders (o.a. PWN) Waterland en Dijken, en het Hoogheemraadschap met de gemeente. De afkorting betekent dan ook simpelweg Overleg Landelijk Gebied Bergen. Dit verband vergadert zo’n één keer per maand en eigenlijk komen alle soms ook tegenstrijdige thema’s wel samen. Een agrariër kan immers hele andere belangen hebben dan de natuurbeheerder. Toch is er veel begrip voor elkaars standpunten. Eigenlijk is het een soort van mini-gemeenteraad, bedacht ik mij. Vaak worden er ook onderwerpen besproken die ook in een later stadium daadwerkelijk worden besloten door de gemeenteraad. Deze keer ging het onder andere over de vraag op welke manier we met elkaar kunnen afspreken waar wel en waar geen mais geteeld zou kunnen worden. Sommige belangengroepen zouden namelijk graag zien dat er geen mais wordt geteeld op locaties waar mensen willen genieten van het uitzicht.

Participatiebijeenkomst in Schoorl

154807

154806
Er kwamen, daar zijn we natuurlijk blij mee, veel meer geïnteresseerden dan wij hadden verwacht. Hotel Merlet zat bomvol, inclusief de wethouders Odile Rasch en Peter van Huissteden. De bijeenkomst was bedoeld om van de inwoners in Schoorl te horen welke ideeën zij hebben voor de locatie ‘Rabobankgebouw’, ‘het groene hart’, enkele verkeersknooppunten en het Schoorlse centrum. En wat een ideeën kun, met zovelen, dan wel niet verzamelen? En wat gaan we er nu mee doen? De één roept dat er voor ouderen moet worden gebouwd en de ander stelt dat juist jongeren huizen nodig hebben ? Maar hoe doen we dat dan ? De ideeën en adviezen gaan we nu gebruiken om voorstellen te maken voor de genoemde vier deelgebieden. Uiteindelijk moet er een uitvoeringsplan gemaakt worden waarmee we Schoorl weer een stukje mooier kunnen maken. En dan voorgelegd aan de gemeenteraad die uiteindelijk beslist. Die keuze zal dan objectief zijn en hopelijk naar ieders zin.

Bezoek aan Eco Dorp
2014 2015

154808 154809

Het was al weer bijna een jaar geleden dat ik het terrein van Ecodorp Bergen-nh had bezocht. Het bestemmingsplan is nagenoeg rond en zal deze zomer nog ter inzage worden gelegd. Een goed moment om weer eens te kijken naar de vorderingen. Ecodorp moet en wil het terrein immers omvormen naar een mooie plek om te wonen en te leven. Is het meervoud van lef niet leven ? Want lef hebben ze, vind ik dan. Al het beton is inmiddels tot gruis vermalen. Ook de loodsen van defensie zijn bijna allemaal afgebroken. Wat ook nog moet is dat het zand wordt vervangen door vruchtbare grond. Na de afbraak begint de opbouw, maar eerst moeten we het eens zijn over het bestemmingsplan. Ik ben heel benieuwd naar de verdere voortgang.

PORA

154810

PORA is de afkorting voor Portefeuille Overleg Regio Alkmaar. Wethouders met ongeveer dezelfde portefeuilles vergaderen dan met elkaar over gemeente overstijgende onderwerpen. Deze keer ging het over de bestuurlijke ideeën betreffende de structuurscan van onze regio. De structuurscan is een document waarin is beschreven hoe onze omgeving tot stand is gekomen (steden, dorpen, wegen, het groen, e.d.) Het beschrijft eigenlijk waar wij nu staan. Het is nu zaak om te bepalen waar we naar toe willen. Waar verwachten wij bereikbaarheidsproblemen, waar willen we woningbouw mogelijk maken, en zo meer. En wat is er dan überhaupt wel of niet wenselijk? Dat soort vragen. Op een kaart hebben we diverse ontwikkelingen benoemd. Een hele interessante exercitie omdat je gemeentegrens overstijgend kan gaan nadenken. Wat zou je doen als je wethouder was van de regio Alkmaar? Heel nuttig. In een volgend PORA bespreken we de resultaten.
TAQA

154811

Zie hier een foto van het laatste nog staande geluidspaneel rond de boorlocatie van TAQA in de Bergermeerpolder. Inmiddels zijn alle panelen afgevoerd en wordt er gewerkt aan de verdere afronding en inpassing in het landschap.

Opening Lagune

154812

154813

Met een druk op deze knop verklaarde Hetty Hafkamp, onze burgemeester, de “lagune” voor geopend. De “lagune” is weliswaar al een paar maanden in gebruik, maar het is toch leuk om hier apart nog een keer aandacht aan te besteden. Er is zo veel strand bijgekomen, zoveel nieuw land en dat in zo’n korte tijd, dat dit best bijzonder genoemd mag worden. Volgend jaar zal gebouwd worden aan beide sportpaviljoens en krijgt het gebied daarmee echt het predicaat: stoer, sober en sportief. Ik ben overigens heel benieuwd of de “lagune” niet heel snel zal verzanden.

Van de opening van de `lagune` is ook een leuk filmpje gemaakt. https://www.youtube.com/watch?v=l0pXyyCIm-Q&feature=youtu.be
Op de Facebook pagina van de gemeente Bergen vind u ook informatie en een link van het Hoogheemraadschap over de waterkwaliteit.

Sloop Palermo

154814

Deze foto laat de start van de sloop zien van de vroegere discotheek Palermo in het centrum van Bergen. Volgend jaar staat op deze plek een appartementencomplex.
De discotheek stond al leeg sinds 2006.

Timmerdorp Egmond aan den Hoef

154815

154816

Een drukke week in Egmond aan den Hoef. In samenwerking met de stichting Welzijn Bergen, enkele sponsors en vooral een grote groep vrijwilligers is het toch weer gelukt om genoeg hout te verkrijgen voor de bouw van de hutten. Jakob Pronk heeft de algehele coördinatie. Gerard vd Kolk stelde ruimte beschikbaar voor opslag. Als vanouds was ook Wim Noteboom als `pater familias` druk bezig. Hulde aan al deze mensen om belangeloos iets moois neer te zetten. En wat een gezellige drukte ! Ook Jan Houtenbos heeft weer een actieve ‘vader’ rol.
Dan de kermis van donderdag t/m zondag. Ook een evenement georganiseerd door louter vrijwilligers Er werd gestart op donderdag met de Kortebaan,http://www.kortebaanegmond.nl/ , een grote groep twintigers en dertigers die deze dag vrij nemen van hun werk om dit mogelijk te maken. De vrijdag voor de jeugd met diverse bandjes en muziekstijlen. Dan de zaterdag, inmiddels een echt uitje voor oud en jong. Met de Zâalnêelden, Skarrebekke en Mallote Matrozen. Zondag de `laatste loodjes`, en maandag lijkt het of er nooit iets is gebeurd. Wij, als gemeente, kunnen trots zijn op onze inwoners dat alles perfect verlopen is.

Was getekend, Rob Zeeman, wethouder gemeente Bergen NH

 

Vergelijkbare berichten