CBS / gemeente Bergen : lasten over de laatste 6 jaar

Onderstaand de lasten voor de bewoners van de gemeente Bergen zoals u die kunt vinden op website van CBS.nl.

Coalitiebelofte gehaald en zelfs meer dan dat !!

Voor 2018 worden o.a. OZB / Rioolheffing en Afvalstoffenheffing niet verhoogd.

Ook de hondenbelasting met ingang van 2017 afgeschaft !

Vergelijkbare berichten