KIES lokaal : Ondersteuning Mantelzorgers

In de raadsvergadering van 11 december heeft KIES Lokaal voorgesteld om het tarief voor de parkeer(jaar)kaart voor mantelzorgers te verlagen. In het raadsbesluit werd voorgesteld om 100 euro voor de parkeerkaart voor mantelzorgers te vragen maar KIES Lokaal vond dit buitenproportioneel. Mantelzorgers zetten zich belangeloos en ( meestal) zonder vergoeding in voor familie/kennissen of vrienden. KIES Lokaal vindt dan ook dat mantelzorgers zoveel mogelijk moeten worden gesteund. De kaart dient door de zorgvrager te worden aangevraagd.

KIES Lokaal heeft samen met D66 en PVDA een wijziging ingediend om het bedrag te verlagen naar 50 euro. Met uitzondering van Groen Links werd dit sympathieke voorstel door alle partijen gesteund.

Vergelijkbare berichten