De week van Rob Zeeman : Van Supermarkt tot Kunst Tiendaagse

Een aantal weken geleden schreef ik over de supermarktlocatie in Egmond aan Zee. In juni had ik dat ook al gedaan. De aanleiding was dat het college had ingestemd met een principeverzoek om op de locatie Agnesplein te kijken of daar de bouw van een supermarkt mogelijk zou kunnen zijn. De ontwikkelaar is vanaf dat moment aan de slag gegaan om te zien of deze locatie inderdaad geschikt kan zijn. Zo heeft de ontwikkelaar gesproken met de omwonenden, de wijkvereniging en de ondernemers. De eerste schetsen werden gemaakt en afspraken voor inloopbijeenkomsten. Dit alles met als doel om het plan gereed te maken om uiteindelijk het formele traject bij de gemeente te kunnen doorlopen.
Het college moet beslissen over het plan, daarna volgen inspraakmogelijkheden, uiteindelijk volgt een formeel bestemmingsplan alwaar de gemeenteraad over moet beslissen. Wordt er positief beslist dan bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken. (Wordt er negatief beslist dan stopt het traject.) Pas als alles op groen staat volgt de bouw.

2014_wk19_Agnes

Waarom is deze supermarkt in Egmond aan Zee eigenlijk nodig? Deze vraag is mij inmiddels vaak gesteld. Het antwoord is dat we voor Egmond aan Zee ook in de toekomst een levendige detailhandel willen houden. Er voltrekt zich momenteel een enorme verandering in het koopgedrag van de mensen. Er wordt steeds meer gekocht via het internet. Winkels en banken verdwijnen steeds vaker uit het straatbeeld. Vooral plattelandsgemeenten ondervinden hier nu al de gevolgen van. Dit valt nu nog mee in Egmond (en ook in Bergen), maar ‘regeren is vooruitzien’. Ons College moet dat ook doen. Vooruitdenken dus. We leven nu ook in een tijd waarin minder wordt geïnvesteerd. Er wordt minder geïnvesteerd omdat bedrijven minder risico’s willen en durven lopen. Ook banken zijn voorzichtiger geworden.

2014_wk19_Compact

2014_wk19_Aandeel

Supermarkten trekken altijd wel klanten. We weten dat, wanneer andere detailhandel vlak in de buurt van een supermarkt zit, klanten bereid zijn om deze detailhandel ook te bezoeken. Dat effect is echter alleen aanwezig wanneer deze detailhandel echt vlak in de buurt zit. Met andere woorden wanneer wij een supermarktlocatie aanwijzen in een centrum dan profiteert de overige detailhandel hier ook van. Zo houden we Egmond ook op een druilige dinsdagochtend in november ook nog levendig.

 

week18_toeristenbelasting

Het is daarom ook niet voor niets dat zowel in Schoorl als in Bergen centrum als in Egmond aan Zee precies dezelfde discussie wordt gevoerd over de gewenstheid van de supermarkt. Afgelopen maandag was er een informatieavond gepland voor de supermarkt in Bergen Centrum. Het is ontzettend jammer dat een aantal weken geleden in de krant was aangegeven dat er een supermarkt XL zou worden gebouwd. Niets is minder waar, maar veel inwoners denken nu dat er een Albert Heijn XL staat gepland. In marketingtermen heet zoiets ‘framen’. Met slechts één enkel woord bereik je dat de lezers een beeld hebben. De aanwezigen in de zaal gaven volmondig aan dat maar weinigen het belang van deze locatie voor een supermarkt steunen.

2014_wk19_Odile12014_wk19_Odile2

Je zou kunnen stellen dat de oplossing (komst supermarkt) niet past bij het probleem (er wordt geen probleem ervaren) In dit soort situaties is ‘t lastig communiceren.

 

Deze week is ook de week van de Kunst10daagse. Het college probeert eens in de zoveel weken een bezoek te organiseren binnen de gemeente. Deze keer dus een bezoek aan enkele kunstenaars, dit op uitnodiging van het bestuur van de Kunst10daagse. Ik houd van mooie schilderijen. Zelf heb ik ook wel eens wat geprobeerd. Zie hieronder het plaatje van onze jongste dochter. Het is dus echt heel moeilijk en ik vind het bijzonder knap wanneer een schilder een treffend portret weet te maken.

2014_wk19_meisje

Zeer interessant was de presentatie door de gedeputeerde Joke Geldhof van de Provincie Noord-Holland over de verschillende identiteiten die zijn vastgesteld voor onze kustdorpen. http://www.noord-holland.nl/web/Themas/Water/Identiteit-kustplaatsen/Profielen-op-zoek-naar-het-DNA.html

2014_wk19_Burgemeester

 

Ik verwacht dat we de informatie uit deze rapporten nog vaak zullen gebruiken. Met name de info voor Bergen aan Zee vond ik interessant.2014_wk19_BergenaanZeeOdile2 Je kunt concluderen dat Bergen aan Zee zich in de toekomst meer zou kunnen richten op de klassieke en luxe kant van het toerisme. Dat er ook weer gebouwd zou moeten kunnen worden in de kustlijn. Voor WOII stond de kustlijn vol met luxe hotels en woningen, deze zijn helaas nagenoeg allemaal gesloopt vanwege vrij uitzicht. Ter illustratie enkele impressies uit dit rapport: Er is een brandboard gemaakt. (Welke bedrijven passen qua beeld bij Bergen aan Zee?)

2014_wk19_VPRO

Bijpassende kleuren zijn verzameld en toegelicht wordt waarom juist deze kleuren passen bij Bergen aan Zee.

2014_wk19_Circel

Uiteindelijk wordt een soort ansichtkaart gemaakt die een beeld geeft van Bergen aan Zee. Voor iedere kustplaats in Noord-Holland is zo’n ansichtkaart gemaakt. Er bestaat een hele uitleg hiervan, maar daarvoor verwijs ik jullie naar de site van de provincie.

2014_wk19_Collage_Strand

Als laatste wil ik nog wat kwijt over een inwoner van Bergen Centrum. Chris Veraart is namelijk 24 oktober j.l. overleden. Ik heb hem enkele jaren terug een paar keer in het dorp gezien, maar veel meer ken ik hem nog van de televisie waar hij regelmatig een gast was in het programma Barend en Van Dorp. Als advocaat kiest hij voor het strafrecht en specialiseert zich in zedenzaken. Hij raakt gefascineerd door het verschijnsel van de valse aangifte.

2014_wk19_Veraart

Buiten diverse bestuursfuncties heeft hij zich In zijn woonplaats Bergen niet alleen ingezet voor het milieu, maar ook voor het behoud van de Eerste Bergensche Boekhandel en het museum Kranenburgh.

 

Was getekend, Rob Zeeman, wethouder gemeente Bergen NH

Vergelijkbare berichten