KIES Lokaal: ‘inwoners minder belasten’ in 2015 stappen vooruit

KIES Lokaal is blij met het college van de gemeente Bergen (KIES Lokaal, D66, CDA en PVDA) dat er in geslaagd is om voor 2015 de gemeentelijke lasten zo min mogelijk te verhogen. Parkeermetertarieven blijven gelijk, de rioolheffing blijft gelijk en de OZB wordt niet geïndexeerd. “Onze gemeente staat in de landelijke top van de gemeentelijke lasten. Wij willen het tij keren. De begroting 2015 is een goede stap.” Aldus fractievoorzitter Janina Luttik-Swart.

Het college van de gemeente Bergen, waar KIES Lokaal sinds mei van dit jaar deel van uitmaakt, wordt geconfronteerd met een hoge schuldenlast uit het verleden en daarbij de opdracht om ruim één miljoen euro te bezuinigen. “Behalve de lastenstijging te verminderen zijn wij ook blij dat het is gelukt om in 2015 niet aan de subsidies en het voorzieningenniveau te tornen. Wij vinden dat de dorpen zo lang mogelijk actief en levendig moeten blijven. Wij realiseren ons dat het de komende jaren nog een hele klus wordt eventuele bezuinigingen niet op het bordje van de inwoners te leggen. Maar nu is deze stap gezet en dat is positief voor onze inwoners!”

Om de tekorten voor 2015 op te vangen is naast bezuinigingen ook de toeristenbelasting verhoogd. Het eerste voorstel van het college was € 1,95 per nacht, dit gaf veel protest. Daarna heeft het college dit bijgesteld naar € 1,85. Het tarief van € 1,85 is door de collegepartijen in de gemeenteraad van 30 oktober teruggebracht naar € 1,75.

Oppositiepartijen Groen Links en VVD reageerden hierop door met andere plannen op de bezuinigingsvoorstellen van het college te komen. Janina Luttik-Swart: “Natuurlijk komt oppositiepartij Groen Links met een ander voorstel waarin zij de OZB en de parkeertarieven weer laten stijgen net zoals in vorige jaren. En vanzelfsprekend blaast de VVD hoog van de toren over de verhoging van de toeristenbelasting. Overigens willen de oppositiepartijen (Gemeentebelangen, Groen Links en VVD) ook dat de toeristenbelasting omhoog gaat. Vervolgens is het niet uit te leggen, nadat je zélf vier jaar lang als VVD wethouder, verantwoordelijk bent geweest voor de portefeuille toerisme, nu pas, met het voorstel komt om het financieel tekort aan te vullen met inkomsten van de toeristenbelasting uit de particuliere verhuur. We vragen ons af of Dhr. Roem dan 4 jaar heeft zitten slapen……?  Als de VVD dit namelijk eerder had voorgesteld dan was deze verhoging van de toeristenbelasting helemaal niet nodig geweest!”

 

Vergelijkbare berichten