De week van Rob Zeeman : Windmolens, glasvezel en veel meer.

Bijeenkomst : Windmolens voor de kust

Hoe duidelijk kunnen we zijn? Wij willen geen windmolens zichtbaar voor onze kust. We willen vrij uitzicht ! Veel kustgemeenten steunen de stichting ‘Vrije-Horizon’ die actie voert tegen de mogelijke komst van de windmolens op korte afstand van de kuststrook. http://www.verzetwindmolens.nl/ Dit wordt ook door de gemeente Bergen gesteund.

Woensdag 3 februari was er een protestbijeenkomst georganiseerd in Zandvoort. De kustgemeenten zijn niet tegen windmolens an sich, maar wel tegen de molens zo dicht bij de kust. Zo hier en daar vraag ik wel aan mensen in mijn omgeving welk beeld zij hebben ten aanzien van deze windmolenparken. Het valt mij op dat velen geen mening hebben of het antwoord een beetje in het midden laten. Het lijkt wel een verboden onderwerp. Wat is hier gaande? De andere kant is dat het ook wel lastig is om je een beeld te vormen van hoe het er uit komt te zien.

1605_01

Zoals hierboven dus, en dan over de hele horizon van Zuid-Holland tot en met Noord-Holland alleen onderbroken door de vaargeul naar IJmuiden.

Hoe kun je het bedenken? Er is een alternatief ‘IJmuiden Ver’ genaamd, maar dat zou te duur zijn. De bijeenkomst zelf was duidelijk en goed bezocht. Naast mijzelf waren Janina Luttik, Tanny Glas (raadsleden) Stella Schrijver (voorzitter dorpsraad Bergen aan Zee), Michiel Gooier ( strandpalviljoen De Schelp),Johan Wijker (Blooming) en Jules Steenis (Horeca Bergen) aanwezig vanuit de gemeente Bergen.

1605_02

Het hele initiatief om de windmolens zo dicht bij de kust te plaatsen, komt op mij nogal wanhopig over. Natuurlijk ook Nederland heeft zich gecommitteerd aan de afspraken gemaakt in Parijs, om iets te doen aan de mogelijke klimaatverandering.

O.a. windmolens zijn ons antwoord.

Als puber was ik erg geïnteresseerd in windmolens om elektriciteit te maken. Ik heb zelfs ooit zo’n molen zelf gemaakt. En ik moet zeggen: het werkt echt. Bij voldoende wind kun je echt elektriciteit opwekken en kun je ook een lampje laten branden. In mijn geval een fietslampje. De molen was gemaakt van wasmachine onderdelen, de as van een fiets, een gelijkstroomdynamo en een constructie om het geheel stijfheid te geven. Al met al vond ik het leuk om te doen, maar ik vraag mij echt af of de grootschaligheid van het windmolenpark niet doorschiet. Een kleine molen voor thuisgebruik zou nog wel kunnen en nog redelijk kosten efficiënt kunnen zijn. Grote molens zijn lomp en duur. Er moet niet voor niets enorm veel subsidie naar toe. En dan heb je nog maar een rendement van maximaal 59%, want meer is natuurkundig niet mogelijk. Niks klein en efficiënt. Niks sober en doelmatig.

Op de foto de wieken van mijn zelfbouwmolen nummer 2.

1605_03

De windmolenparken moeten ons helpen de klimaatverandering te beteugelen. Het gekke is nu dat er ook deskundigen zijn die juist stellen dat deze windmolens straks mede oorzaak zullen zijn van een temperatuurstijging.

De windmolens halen energie uit de lucht. Op zich logisch, want dat is ook de bedoeling. Het gevolg is echter dat in het gebied voorbij de windmolens het dus veel minder waait dan we gewend zijn: daarom wordt het warmer.

Verder bevorderen deze grote windmolens de regenkans. Dat komt omdat deze molen zo groot zijn (200 meter) dat het draaien van de wieken er voor zal zorgen dat hogere en lagere luchtlagen worden vermengd waardoor er sneller condensatie zou kunnen ontstaan, zoals op de foto te zien, in het gebied achter de windmolens. Noord-Holland is dat gebied, het gebied waar wij allemaal wonen, gezien het feit dat we vaak te maken hebben met zuidwestenwinden.

1605_04

Ik zeg niet dat dit waar is, ik heb dit louter gelezen op een kritische site. Nergens kan ik hier verder iets over lezen. Sowieso hoor je weinig echt kritische geluiden tegen deze grote windparken. Voor degenen die meer tijd hebben om zich hier in te verdiepen: check hier: http://www.groenerekenkamer.nl/2518/de-invloed-van-windmolens-op-ons-klimaat

We maken straks dus ook onze eigen wolken. Zitten we dus vaker in de schaduw en het wordt ook nog eens warmer. Waar zijn we mee bezig?

Glasvezel in de buitengebieden

Toegang tot internet is in Nederland overal mogelijk, maar het internet is niet overal even snel. Met name in de buitengebieden is de snelheid belabberd. In de gemeente Bergen is Bergen Breedband actief om een nieuwe glasvezelnet van de grond te krijgen. Glasvezel biedt uiteindelijk de hoogste snelheden en is het meest toekomstgericht. Onze provincie heeft nu het voornemen om ook in de buitengebieden snel internet te gaan organiseren. Op vrijdag 5 februari was er een bijeenkomst met alle gemeenten in onze provincie. Centrale vraag was of de gemeenten bereid zijn hier aan mee te werken en ook om mee te betalen. Een voorstel hiertoe wordt nu voorbereid. Ik hoop van harte dat dit initiatief ook gevolg gaat krijgen. Eigenlijk vind ik het zelfs jammer dat er niet overal een glasvezel verbinding wordt gemaakt. Dus voor alle huishoudens en bedrijven. Net zo goed als we overal een waterleiding hebben liggen.

1605_05

Bijeenkomst over onze voorzieningen in de gemeente

De gemeenteraad werd opiniërend bijgepraat over onze voorzieningen in de gemeente. Het gaat dan over het cultureel en vooral maatschappelijk aanbod. Dus dat we tenminste sportgelegenheden, scholen, een plek voor de jeugd, een afvalbrengvoorziening en een bibliotheek in onze drie grootste kernen willen zien. De gemeente bezit zelf ook accommodaties waar goed gebruik van wordt gemaakt. Om te zorgen dat onze voorzieningen passend zijn verdeeld over onze gemeente, is in het verleden bedacht om daarbij uit te gaan van zogenaamde kengetallen d.w.z.  landelijke gemiddelden (of normen) aan m2 per voorziening.Vergelijk je onze gemeente met een andere gemeente ongeveer even groot dan zou je kunnen beoordelen of onze gemeente nog we in de pas loopt. Dat is op zich handig. Een andere insteek is dat je probeert vast te stellen waar behoefte aan is in de gemeente en in ons geval in de drie kernen. Het is mooi dat je aanbod hebt, maar willen onze inwoners dat aanbod wel? Het is zoals vaak de afweging tussen vraag en aanbod. Geef je het aanbod dan komt de vraag vanzelf of ga je uit van de vraag (naar voorzieningen) en zoek je vervolgens het aanbod (de accommodatie) er bij. De bijeenkomst was een eerste oefening hoe we tegen deze vragen aan kunnen kijken. We gaan nu eerst in kaart brengen welk aanbod er is en wat we onder aanbod kunnen verstaan. Dat doen we door een soort van ‘kernenkaart’ te maken. Deze kaarten bieden dan een beeld van het totale aanbod aan voorzieningen, activiteiten en accommodaties in onze gemeente. Vervolgens proberen we vast te stellen wat de vraag is in onze gemeente waarna kan worden bepaald of de vraag en aanbod in voldoende mate op elkaar is afgestemd. Uiteindelijk is het de bedoeling dat we zo efficiënt mogelijk omgaan met de voorzieningen die wij als gemeente aanbieden.

1605_06

0 op de meter

In Heerhugowaard worden momenteel huizen verduurzaamd door woningstichting ‘Woonwaard’. Een van deze woningen hebben wij (Peter van Huissteden, Odile Rasch en ik) bekeken. We deden dat omdat wij in de gemeente Bergen graag eenzelfde ontwikkeling zouden willen stimuleren. De bestaande woningen worden dan extra goed geïsoleerd (bijvoorbeeld driedubbelglas). Ook krijgt de woning dan zonnepanelen over het hele dak. Via een warmtepomp wordt de woning verwarmt (lage temperatuur). De huurster van de woning die wij bezochten gaf ons mee dat het huis zeer comfortabel was geworden. Ook de kosten om de woning te huren was niet omhoog gegaan. Wel worden de energiekosten die voorheen aan het energiebedrijf werden afgedragen nu afgedragen aan de woningcorporatie.

1605_07

Op de foto de warmtepompinstallatie van het hoekhuis in Heerhugowaard.

1605_08

 

Coalitieoverleg

1605_09

Op woensdag 10 februari was een coalitieoverleg gepland in Huize Glory in Bergen aan Zee. Hiertoe had de coalitie Theo van Eijk gevraagd als procesbegeleider. Theo heeft ook aan de basis gestaan van ons coalitieakkoord en is een kei in het voorzitten van vergaderingen. Met het huidige coalitieakkoord in de hand hebben we geëvalueerd of we tevreden kunnen zijn en waar we nog verder accenten willen zetten. Het is belangrijk, vind ik, dat je af en toe stilstaat bij hoe het gaat en of het beter kan. We hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over de komende periode. Wat ik heel goed vind is dat we ook apart nog gaan zitten met de oppositie. De nieuwjaarstoespraak van onze commissaris van de Koning (dhr. Remkes) gaf mij mee dat we vooral ook aandacht moeten hebben voor de oppositie. Je kunt als coalitie de meerderheid hebben, maar als je bijgevolg niet meer luistert naar de minderheid, sluit je meningen uit. Dat is onverstandig. Uiteindelijk vormen we met elkaar de gemeenteraad. Mijn beeld van de begrotingsraad afgelopen najaar was heel positief. Er was op dat moment een goede sfeer en de voltallige raad stemde in met de begroting voor dit jaar. Ik zal er alles aan doen om deze positieve sfeer vast te houden. Goed overleg en zorgen voor een echt gesprek waarbij goed naar elkaar wordt geluisterd, is daarbij de belangrijkste voorwaarde. Dit gesprek staat nu genoteerd voor 15 maart aanstaande. Dit gesprek is overigens een gesprek tussen raadsleden. De raad bepaalt immers, het college voert uit.

 

Is getekend, Rob Zeeman, wethouder gemeente Bergen

Vergelijkbare berichten