KIES Lokaal : Blij met — Géén eigen bijdrage schoonmaakondersteuning voor lagere inkomensgroepen

KIES Lokaal en PvdA zijn blij met de steun in de gemeenteraad om de eigen bijdrage voor huishoudelijk hulp naar nul te brengen.

Het betreft inwoners met een inkomen tot 120% van het minimumloon. Het college had voorgesteld het huidige bedrag van € 4,87 terug te brengen naar €  2,18. Samen met de PvdA vond KIES Lokaal dat genoemde groep ontzien dient te worden. Dan moet er geen extra drempel zijn. Voor de groep daarboven, de middeninkomens (120%-tot 150%  van het sociaal minimum) was er nu wettelijk geen mogelijkheid voor aanpassing. Deze groep betaalt nu € 12,37 per uur.

KIES Lokaal vindt de stap van 0 naar € 12,37 veel te groot.

Daarom een motie, van KIES Lokaal PvdA en D66, met de opdracht aan het college, vóór de aanbesteding, dit jaar met een voorstel te komen om het bedrag van € 12,37 te verlagen. De motie werd door alle partijen ondersteund.

Vindt u ook dat de toegang tot de zorg laagdrempelig moet zijn…durf te kiezen… 21 maart www.KIESLokaal.nu

 

Vergelijkbare berichten