KIES Lokaal : 2018 – 2022 – Wonen

Kwaliteit van leefbaarheid wordt mede bepaald door kwaliteit van wonen. Wij kiezen voor een proactieve aanpak waarbij oplossend en toekomstgericht werken en denken een voorwaarde is. Investeren in woningbouw voor jongeren/ ouderen is een must!  Creativiteit en vernieuwende aanpak moet leiden tot meer diversiteit in woningbouw/aanbod (wonen op bedrijventerrein, wonen in zomerhuis, splitsen van woningen en openstaan voor nieuwere woonvormen zoals Tiny Houses). Doel is mensen die in onze gemeente willen blijven wonen mogelijkheden te bieden.

KIES VOOR:

 • Leefbaarheid en toekomstbestendige dorpen staan centraal
 • Meer woningen voor jongeren/starters, alleenstaanden en ouderen (doorstroming).
 • Bij provincie urgentie aangeven en pleiten voor meer mogelijkheden tot bouw in onze gemeente en zo nodig buitenstedelijk
 • Toewijzingscriteria woningstichting meer gericht op eigen inwoners (25% of meer)
 • Werkgroep wonen instellen. Deze moet kijken naar mogelijkheden en zoeken naar oplossingen.
 • Mogelijk maken van andere manieren van bouwen en wonen (bv Tiny Houses).
 • Zelfbouwprojecten Benutten van subsidiemogelijkheden hiervoor (Provincie).
 • Inspelen op nieuwe omgevingswet
 • Actiever meewerken aan bestemmingswijzigingen indien dit ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid verbetert
 • Zoveel mogelijk bouwen naar behoefte van de dorpen.
 • Woningen met een woonbestemming niet onttrekken aan het woningbestand

Vergelijkbare berichten