Raadsvergadering 05-02-2014 : Structuurvisie Camperduin

dsc_0495

Een veelbesproken document waarin veel gewijzigd werd en mogelijk voor het vaststellen vanavond nog het een en ander gewijzigd wordt.

Voor KIES Lokaal is de verkeersveiligheid en de mogelijkheid om lokale ondernemers kansen te beiden om te ondernemen een heel belangrijk aspect.De grote van de sportpaviljoens, een of twee sportpaviljoens, wel of geen horeca faciliteit in de sportpaviljoens en zo zijn er vast nog een paar discussie punten met betrekking tot deze accommodaties. En dan de veiligheid wat dacht u van de mogelijke aantrekkende werking van dit nieuwe geweldige strand op de bezoekers en de daarmee gepaard gaande verkeersproblemen en overlast. Een enorm belangrijk punt voor KIES Lokaal.

Want hebben wij een goed noodplan als blijkt dat het verkeer dermate gaat aantrekken dat het voor de huidige infra niet meer te verwerken valt? KIES lokaal is daarom erg blij met de motie die voorligt om de werkweg in de structuurvisie op te nemen als alternatief verkeerscirculatieplan. Wellicht kan de wethouder zelf nog enkele alternatieven toevoegen waardoor de zorg minder wordt en er een completer alternatief plan kan ontstaan en er bij calamiteiten een keuze is, nog voor dat de evaluatie van 2017 dit eventueel aangeeft.

Allemaal zaken die niet te voorzien zijn omdat we geen vergelijkingsmateriaal hebben en simpelweg omdat we nog niet weten hoe het zich gaat ontwikkelen.
Maar ons wordt wel gevraagd om met een vooruitziende blik kaders te stellen nou dat doen we dan naar eer en geweten en daar komt ie weer in overleg met de bewoners en de belanghebbenden. En dat er naar die bewoners en belanghebbenden is geluisterd dat is een reeds eerder gememoreerd feit. Natuurlijk zal niet iedereen blij zijn dadelijk maar daarvoor hebben we dan ook in 2017 de door de wethouder beloofde evaluatie. Daar zullen wellicht zaken gerepareerd moeten worden of aangepast. Tot die tijd gaan we het monitoren, volgen en blijven we in gesprek.

Maar wat KIES Lokaal betreft is de structuurvisie nog niet helemaal af. Wij hebben nog wel wat punten en daarvoor zijn er in samenwerking met ons en diverse andere partijen moties en amendementen opgesteld om deze structuurvisie een zo compleet mogelijke start te geven.

KIES Lokaal

Leon Damink

KiesLokaal -45

Vergelijkbare berichten