Raadsvergadering 05-02-2014 : Strand voor Iedereen

20152

Lang en breed is hier over gesproken, binnen het college, binnen de raad maar vooral ook met de bewoners van de kernen en de belanghebbenden.

Er zijn nog vier onderwerpen over waar we vanavond over gaan beslissen, en twee daarvan hebben geleid tot vele gesprekken met de inwoners en belanghebbenden.

Het overnachten op het strand en de commerciële bebouwing.

Dat is goed en precies zoals Kies Lokaal dat wenst, in gesprek met de bewoners en ondernemers en samen met hen de plannen maken voor onze gemeente. Onze gezamenlijke leus “ politiek is een zaak voor en door de inwoners”, is gestalte gegeven.

Alles tegen het licht van eigen verantwoordelijkheid, strand voor iedereen en veiligheid niet te vergeten.

Kies lokaal wil een compliment maken aan allen die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van deze nota “strand voor iedereen” en die van “de structuurvisie Camperduin”, die later aan de orde komt.

Neem nou het overnachten op het strand, KIES Lokaal was voor maar is het er volledig mee eens dat het plan even in de ijskast wordt gezet om tezamen met alle betrokkenen te kunnen gaan zoeken naar een variant waar de meesten zich in kunnen vinden. Het Idee staat ons nog steeds aan maar het was te kort door de bocht en daarom is dit terecht terugverwezen naar de plantafel en gaan we gezamenlijk alle ins en out onderzoeken. Laten we het wiel niet opnieuw gaan uitvinden, Nederland heeft vele kilometers kust en er is vast een plek waar het allemaal al is uitgedacht en waar het naar tevredenheid van de overgrote meerderheid wel functioneert. In 2016 bij de ontwikkeling van de toeristische visie kunnen we hopelijk een gefundeerd besluit hierover nemen.

Dan de commerciële bebouwing, de bedrijven op het nieuwe strand, ook hier is veel over te doen geweest. Kies Lokaal staat voor vereenvoudiging van regelgeving en het stimuleren van de lokale ondernemers. Dat moet het uitgangspunt zijn.

Een grote eigen verantwoordelijkheid voor de ondernemers waardoor het een strand wordt waar jaarlijks velen goed kunnen vertoeven. Hier hoort uiteraard ook de veiligheid bij, KIES Lokaal gaat er van uit dat deze ondernemers bijzonder goed weten wat veilig is en wat niet. Op onze stranden gelden natuurlijk al regels en die zullen ook op dit nieuwe strand toereikend zijn.

Er zijn nog wat haken en ogen waar wij vanavond overeenstemming over hopen te bereiken zodat deze nota en alles wat daar mee samenhangt gestalte kan krijgen. Wij hebben reeds een aantal amendementen en motie de revue zien passeren en zullen onze verantwoording nemen in de besluitvorming hierover zoals wij die beloofd hebben in ons verkiezingsprogramma. Wij beseffen daarbij dat nooit iedereen blij kan zijn met de te nemen besluiten, maar dat is volgens mij democratie. Daarnaast is de aangekondigde evaluatie in 2017 een mooi meetpunt om zaken anders aan te pakken zodat het uiteindelijk een strand is waar we tros op kunnen zijn,

Een strand voor iedereen

 

KIES Lokaal

Leon Damink

KiesLokaal -45

Vergelijkbare berichten