STOP Lastenverhoging en als het er eenmaal staat, dan krijg je het niet meer weg.

 

8 oktober is de begroting voor 2016 besproken. Hierin wordt voorgesteld om de lasten te verhogen. KIES Lokaal heeft u beloofd zich in te spannen om de lokale lasten zo min mogelijk te laten stijgen. Wij zijn daarom blij dat de meeste partijen het eens zijn met het niet verhogen van de OZB, parkeertarieven, en de toeristenbelasting. Ook stellen de coalitiepartijen voor om de hondenbelasting af te bouwen. In de vergadering van 29 oktober neemt de raad een definitief besluit hierover. In de Duinstreek en Contact vinden we telkens berichtgeving over het NIET mogen wonen in een recreatiewoning. Natuurlijk is dat nog geen gelopen race. KIES Lokaal zal niet eerder rusten voordat er iets bereikt is om onze inwoners op de dorpen te houden. Coalitiepartijen KIES Lokaal, D66, CDA en PVDA zullen daarom voorstellen om het geld voor handhaving van wonen in recreatiewoningen in 2016 te halveren en in 2017 te stoppen. Dit geld willen wij gebruiken om de doorstroming te bevorderen op de woningmarkt. Dit is hard nodig in onze gemeente.
Het tweede deel van de kop verwijst natuurlijk naar de “Sterflat in Egmond aan Zee”. Willen wij een herhaling ? Nee, dat willen we niet ! Natuurlijk is windenergie belangrijk. Maar wilt u dat ons grootste natuurgebied eruit gaat zien als een enorm industriegebied? Er is een alternatief voorgesteld waarbij nóg meer windenergie wordt opgewekt en de windturbines niet zichtbaar zijn “IJmuiden-Ver”. Als wij niets laten horen gaan de plannen gewoon door. Dus inwoners, steun uw gemeente, want ook uw college heeft aangegeven het niet eens te zijn met de plannen. Kijk op http://vrijehorizon.nl. Wat betreft plan Rustenburg zijn wij blij met het particuliere initiatief van o.a. familie de Waard. Hierdoor is het plan uitgebreid en wordt het mede door inspanning van KIES Lokaal nog mooier. Wij vragen u dan ook, om met ons mee te denken en te werken. Juist voor uw eigen kern is dat belangrijk. Meer uitgebreide informatie over deze en andere onderwerpen www.kieslokaal.nu

Krant
Tanny Glas , raadslid KIES Lokaal

Vergelijkbare berichten