De Maand September en Oktober van Rob Zeeman

Congres Vinden & Binden

De gemeente en de Rabobank organiseren ieder jaar het congres Vinden & Binden. Het is gehouden in hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee op 5 oktober jl. De bedoeling van deze bijeenkomst is dat o.a. de lokale ondernemers elkaar ontmoeten , leren kennen en zo ideeën uitwisselen en initiatieven ontplooien.

Er waren ook raadsleden aanwezig en ook het College was in het geheel vertegenwoordigd. Deze keer was een animator uitgenodigd die enkele slimme marketing ideeën deelde met de bezoekers. De meeste ideeën vond ik wel een beetje voor de hand liggen, maar goed dat is ook ieder zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. Er wordt ook een ondernemer aangewezen die een prijs wint. Deze keer was de eer aan de Noorderhoeve. Een biologisch-dynamische zorgboerderij in Schoorl. www.noorderhoeve.nl/

Als wethouder praat je op zo’n avond met deze en gene. Dat is leuk; je komt elkaar toch telkens weer tegen. Voor meer sfeer zie bijgaande link.

https://www.youtube.com/watch?v=5m07jOCxFyI

151020_01

 

Een zaterdag met de Raad

De datum was al een paar keer verplaatst. Het is helemaal nog niet zo makkelijk om een geschikte dag te vinden waarop de meesten tijd hebben. Raadswerk vraagt al veel tijd maar uiteindelijk bleek het op een zaterdag te kunnen. In de abdij van Egmond bespraken we met elkaar (College en Gemeenteraad) op welke manier de BUCH-organisatie vorm wordt gegeven. (ter herinnering: BUCH staat voor Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo). Het is het voornemen om alle ambtenaren onder te brengen in een nieuwe werkorganisatie. Dit met als doel straks meer efficiënt te kunnen werken. Het beeld is namelijk dat als we als grotere ambtelijke organisatie we een minder kwetsbare organisatie kunnen zijn die uiteindelijk ook minder kost in vergelijking met de vier afzonderlijke gemeentelijke organisaties. Het is belangrijk dat zowel het College als de Gemeenteraad op dezelfde manier naar deze oplossingsrichting kijken. Natuurlijk blijven de 4 gemeenten bestuurlijk autonoom. Dus iedereen houdt een eigen B&W en Gemeenteraad. Om de dag goed te doorlopen was een dagvoorzitter uitgenodigd die ons uitdaagde vanuit verschillende kanten naar de nieuwe organisatie te kijken. Centraal thema is, terecht, dat we steeds goed moeten bedenken dat we dit doen omdat we de dienstverlening aan de inwoners van de gemeenten zo goed mogelijk willen houden.

151020_02

Omdat zo’n dag best nog inspannend is had de dagvoorzitter iemand meegenomen die spontaan een lied bracht waarbij de tekst ging over het onderwerp waar we op dat moment mee bezig waren. Erg leuk bedacht en het kwam de sfeer zeker ten goede. De nieuwe gemeentesecretaris (Marc Potharst) bleek een goed pianist en spontaan ontstond een duo.

De dag leverde het inzicht op dat we niet meteen een geoliede machine mogen verwachten van de nieuwe ambtelijke organisatie. Voordat alles ‘weer op zijn plaats’ is, zal er best een dip kunnen ontstaan. Maar daarna zal het snel beter zijn dan ooit.

151020_03

151020_04

Bezoek windmolenpark Gemini.

Onze HVC (huisvuilcentrale) in Alkmaar heeft een aantal aandeelhouders. Dat zijn gemeenten en enkele waterschappen. Deze aandeelhouders waren uitgenodigd om het windmolenpark Gemini te bezoeken. De HVC heeft er namelijk voor gekozen om ook in een windmolenpark deel te nemen. Dit omdat de aandeelhouders meer willen investeren in duurzame energie. Het Gemini-park ligt ten noorden van Nederland ver in de Noordzee. Het park is alleen te bereiken via een boot of een helikopter en zal niet zichtbaar zijn vanaf de Nederlandse kust. Het is mij wel duidelijk geworden dat dit ook helemaal niet nodig is. Het is voor mij daarom ook onbegrijpelijk dat ons Kabinet heeft voorgesteld om nieuwe windmolens dicht op de kust van Noord-Holland te willen plaatsen. (Die gaan we dus wél zien.) Er wordt gesteld dat dichtbij nodig is omdat een park verder in zee veel duurder is. Dat kan wel kloppen, maar de meerkosten worden mogelijk wel gecompenseerd omdat het verder op zee harder waait en er dus meer energie kan worden opgewekt. Per saldo maakt het dus weinig tot niets uit. Het Gemini-park is nog in de opbouwfase. De molens zelf zijn nog niet geplaatst. Alleen de fundering staat tot nu toe. De ‘stekkerdozen’ met helikopterplatfom staan al wel. Het blijkt zo te zijn dat de 150 windmolens aansluitingen moeten hebben naar een van deze stekkerdozen voordat de hoofdkabel naar het vasteland gaat.

151020_05

151020_06 151020_07 151020_08

Omdat de windmolens nog niet waren geplaatst vlogen we door naar een naburig park. Het viel mij op dat deze molens helemaal niet draaiden. Toen we waren geland op het vliegveld van Den Helder vroeg ik waarom dat zo was. Het antwoord was dat het niet hard genoeg waaide op zee. Dat vond ik wel raar omdat de molens op land wel gewoon draaiden. Een andere ‘deskundige’ vertelde mij dat de molens waren uitgezet omdat er die dag al te veel energie werd geproduceerd en de windmolens anders een soort van ‘piek’ zouden veroorzaken. Ik weet tot op vandaag nog steeds niet wie er gelijk had. Ik weet wel dat dit park 2,9 miljard gaat kosten voor 150 molens. Voor wie zin heeft in een filmpje over dit bezoek :

https://www.youtube.com/watch?v=v5UIl_wT2yk (beetje lang, maar dan scroll je gewoon even door).Ook deze link kan interessant zijn http://vrijehorizon.nl/nederlands-grootste-natuurgebied-gaat-eruit-zien-als-een-enorm-industriegebied/

 

Was getekend, Rob Zeeman, wethouder gemeente Bergen NH

 

Vergelijkbare berichten