Kadernota 2024

Regeren is vooruitzien

Deze gevleugelde uitspraak komt van Emile de Girardin, een flamboyant journalist, uitgever en politicus in het Frankrijk van de negentiende eeuw. De Girardin schopte graag in felle bewoordingen tegen heilige huisjes. De Fransman had weinig op met politici die in zijn tijd heel gewichtig zaten te doen, maar in werkelijkheid niets klaarstoomden.

Het gezegde “Regeren is vooruitzien” wil zeggen dat regeerders, bestuurders voortdurend rekening moeten houden met de toekomst. Een goed beleid beperkt zich niet alleen tot het heden, maar strekt zich juist uit tot in de toekomst.

Als KIES Lokaal maken wij ons zorgen over de bestuurskracht van onze raad en waar de toekomst van onze mooie gemeente heen gaat. Wij willen zeker niet zeggen dat deze raad gewichtig zit te doen en weinig klaarstomen. 

Integendeel, de ambities van deze raad zijn onuitputtelijk, lijkt het soms? Het gaat dan ook veel verder dan de raad maar ook, wat wij noemen de “solocratie” waar individuele inwoners democratisch genomen besluiten eindeloos kunnen tegenhouden, en dat wij ze daar alle ruimte voor bieden!

Goed beschouwt zijn de afgelopen jaren waarin KL onderdeel uitmaakt van de raad, enorm veel besluiten genomen maar nog erg weinig tot wasdom gekomen………..helaas. 

Als we het huidige systeem in het verleden hadden toegepast, was er nooit een Bello of een Stationsstraat geweest in Bergen, De Meerwijklaan was er niet geweest, Bergen aan Zee had niet bestaan, de Abdij en het Slot op den Hoef in de Egmonden waren er nooit gekomen. Bergen was nooit een kunstenaarsdorp geworden, met al die verrassende en vernieuwende bouwstijlen. Alles wat in het verleden bereikt is was het werk van vrije denkers, veranderaars, mensen met visie, dromen en lef!

Er zijn door de eeuwen heen vele veranderingen geweest in onze dorpen waar je op je vingers kan natellen dat als je de inwoners had gevraagd dat zij er niet mee hadden ingestemd. Oh wat zijn we trots op de familie van Reenen. Dat soort mensen worden nu met pek en veren uit het dorp verjaagd. Niets mag er veranderen, alles bij het oude laten!

Het is misschien een gotspe om dit te zeggen maar wij vinden dat de participatie en inspraak is doorgeschoten en dat een gedeelde visie voor onze mooie Gemeente een vereiste is en daarom willen wij vooral inzetten op de Omgevingsvisie in het komende jaar. En vandaar uit voorstellen doen en besluiten nemen die de meerderheid van de inwoners voordeel gaat brengen.

Wij zullen echt onze rol moeten pakken en moeten gaan besluiten en beslissen vanuit ons mandaat als volksvertegenwoordiger hoe ingewikkeld dit ook misschien soms is en niet als persoonsvertegenwoordiger of straat-wijk vertegenwoordiger. Wij moeten nog meer onze verantwoordelijkheid gaan nemen en goed onderbouwde besluiten nemen in het belang van de meerderheid van de inwoners. Daar zijn wij voor gekozen!

KIES Lokaal zal zich vooral willen inzetten waar voor zij is opgericht: 

  • Lage lokale lasten
  • Woningen voor de jeugd
  • Leefbare dorpen

Deze drie uitgangspunten zullen vooral vanuit de omgevingsvisie worden gestuurd en getoetst en dan moeten we denken aan cultureel erfgoed, water, wonen, milieu, landschap, gezondheid, bodemkwaliteit, mobiliteit, economie en vestigingskwaliteit. En helaas minder aan de wensen of eisen van individuen.

Dat betekent zeker niet dat wij betrokken inwoners niet willen betrekken, dat willen we juist wel maar dan in een andere vorm, veel meer op de inhoud en het beter maken van een besluit dan of het wenselijk is. 

Kortom KIES Lokaal gaat vol voor de omgevingsvisie en een helder mandaat voor de raad om daadwerkelijke de visie voor de Gemeente Bergen 2030 te realiseren voor onze gemeente, dorpen en inwoners. Wij willen investeren in de BUCH zodat deze werkorganisatie ons op een professionele wijze kan ondersteunen in het realiseren van de toekomst van deze prachtige dorpen.

Dank u wel voorzitter

Ron Karels

Vergelijkbare berichten