KIES Lokaal en D’66 samen naar Provincie NH voor gesprek over N512

Egmond-Binnen – Al jaren staat de N512 bekend als een onveilige weg zeker als het gaat om het gedeelte tussen Bakkum en Egmond aan den Hoef. Verkeer dat te hard rijdt en ook een aantal onoverzichtelijke oversteekplekken zorgen voor vele onveilige situaties. De inwoners van Egmond-Binnen vragen al jaren om aanpassingen om deze onwenselijke situaties op te lossen. 

Door Peter de Lange (D’66) en Sjaak Swart (KIES Lokaal) werd naar aanleiding van deze al lang lopende problematiek een gesprek aangevraagd met de betrokken afdelingen bij de Provincie. 

Inmiddels zijn in een prettig en open gesprek zorgen gedeeld en is ook gekeken en gesproken over mogelijke oplossingen. De N512 is een 60km weg maar nodigt uit tot harder rijden zeker op het genoemde traject. Gesproken is hoe die snelheid naar beneden te krijgen is en ook hoe auto- en motorrijders beter te informeren zijn daar waar zich onoverzichtelijke situaties voordoen. De Provincie zal gaan kijken wat er op zeer korte termijn aangepast en veiliger gemaakt kan gaan worden en daarin worden ook voornoemde zaken meegenomen.

Verder is er gesproken over de mogelijkheid een rotonde te realiseren ter hoogte van de St. Adelbertusweg. Een lang gekoesterde wens van de inwoners voor dit inmiddels beruchte kruispunt. Wat zoveel duidelijk werd is dat deze er niet 1-2-3 zal liggen maar dat komende ontwikkelingen in Egmond-Binnen ( mogelijke nieuwbouw / mogelijke verplaatsing supermarkt ) ruimte geeft om het totale verkeersplaatje in en rond het dorp te bekijken en daar waar nodig dan grote aanpassingen / investeringen te doen. Een aantal verschillende partijen, o.a. gemeente Bergen, Dorpsbelangen Egmond-Binnen en ook wij als politiek zijn al bezig om deze broodnodige aanpassingen onder de aandacht te brengen en ook te houden. D’66 en KIES Lokaal hopen dat onze gezamenlijke inspanning zal leiden tot het door iedereen gewenste resultaat. Wij, KIES Lokaal en D’66 blijven het in ieder geval nauwgezet volgen en zullen de druk op de ketel houden.

Links : Peter de Lange / D’66

Rechts : Sjaak Swart / KIES Lokaal

Vergelijkbare berichten