Raadsvergadering 28-01-2016 : Woonvisie volgens KIES Lokaal (raadslid Ron Karels)

Betoog Raadslid Ron Karels tijdens de Raadsvergadering van 28-01-2016 j.l. : De woonvisie. Ik ben namens KIES Lokaal het afgelopen half jaar kritisch geweest op de inhoud. Kritisch omdat wij de verwachting hadden dat de woonvisie zou gaan over de grootste uitdaging uit het coalitieakkoord: betaalbare woningen! Het allerbelangrijkste voor veel van onze inwoners. Splitsingsbeleid en…