KIES Lokaal : Motie 30-06-2015 Perspectiefnota

KIES Lokaal : Motie 30-06-2015 Perspectiefnota

AGENDAPUNTNUMMER invullen door griffier 4. Vaststellen van de Perspectiefnota 2016 en de daarbij behorende begrotingswijziging.   Onderwerp Open Overheid   Aanhef De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op 30 juni 2015 Overwegingen Uit het Coalitie Akkoord: “We werken en communiceren op een open, transparante en begrijpelijke manier” “Samen met de inwoners vormen…