Gemeentekrant Bergen : 23-01-2019 – KIES Lokaal organiseert namens de voltallige gemeenteraad een Infoavond Geluidshinder in Egmond-Binnen