Gemeentekrant Bergen : 05-03-2019 – Toename verkeersdruk door “dorpen”

Onze mooie toeristische gemeente, met de  wens voor meer woningen.

Het gevolg hiervan is een grotere verkeerstoename naar en door onze dorpen. We zien een toename aan verkeersdrukte, niet alleen richting centrum Bergen, Schoorl en de weg richting Camperduin maar ook de Egmonden ervaren een toename aan verkeersdrukte.

De politiek moet zich bewust(er) worden van de gevolgen van deze toename op onze infrastructuur. Alleen inzetten op goede fietsverbindingen is niet voldoende.  Wij zullen moeten blijven strijden voor voldoende en betaalbaar openbaar vervoer en zorgen voor bevordering van doorstroming van autoverkeer en meer parkeervoorzieningen aan de randen van de dorpen.

Misschien heeft u donderdag 28 februari ook in het Noord Hollands Dagblad gelezen dat B&W van Heiloo heeft besloten om vanaf volgende week een verbod in te stellen voor zwaar verkeer op drie oost-west verbindingen in Heiloo. Zwaar verkeer mag dan nog maar op een paar wegen rijden. Er worden verbodsborden geplaatst op de Kerkelaan, Stationsweg en Zevenhuizerlaan. Het college van Heiloo hoopt met dit besluit de overlast, in de vorm van trilling en geluidshinder,  voor de omwonenden van genoemde straten te verminderen. En daarnaast de veiligheid te verbeteren. De gevolgen voor de inwoners van Egmond-Binnen kunnen we raden. Zwaar vrachtverkeer met bestemming kustgebieden (Egmond aan den Hoef en Egmond aan Zee) wordt door deze maatregel gedwongen via de Vennewatersweg door het dorp Egmond-Binnen te rijden. Dit is voor de vrachtwagenchauffeur zelf zeer onwenselijk maar in eerste instantie krijgen de inwoners van het dorp Egmond-Binnen hier meer (over)last van. Het is teleurstellend dat het college van Heiloo op deze wijze de ‘verkeersdruk’ afwentelt op de gemeente Bergen. KIES Lokaal zal daarom op korte termijn een motie indienen om het college de opdracht te geven om voor het dorp Egmond-Binnen ook een verbod op zwaar verkeer in te stellen. Dit verbod is natuurlijk niet van toepassing op bestemmingsverkeer. Door deze maatregel zal in Heiloo al bewegwijzering moeten komen waaruit blijkt dat de Vennewatersweg niet de ontsluitingsweg is voor bestemming Egmond aan den Hoef en Egmond aan Zee.

Gezamenlijk moeten de colleges aandringen op maatregelen op snelwegen  (A9) waardoor de Hoeverweg en Provinciale weg meer gebruikt gaan worden.  Voor meer informatie www.Kieslokaal.nu.

 

 

Vergelijkbare berichten