Een doorkijkje in de week van onze wethouder Rob Zeeman.

Zo, daar lag in mijn derde week dus mijn eerste echte dilemma. Wat telt zwaarder het feit dat de gemeenteraad heeft bepaald dat de Bergermeer als een open weidegebied gezien moet worden of een bosje wat al een jaar of twintig groeit en vol dierlijk leven zit? De raad heeft natuurlijk gelijk, want zo heeft de meerderheid bepaalt. Echter ergens voel ik aan dat als ik de individuele raadsleden zou vragen of wij als gemeentebestuur nu moeten gaan procederen en dus tijd, geld en mankracht gaan besteden om het bosje weg te laten halen, dat de meerderheid zal zeggen: laat staan dat bosje. Lastig hoor. We hebben meer van dit soort dilemma’s. Hoewel er dus beleid ligt, en je dus zou kunnen weten welke kant het op moet gaan met de voorliggende keuzes, zijn er soms zoveel kanttekeningen te maken dat je er even stil bij moet staan. Op 23 juni gaan we enkele van dit soort dilemma’s met elkaar doorspreken in het College.

Op de foto het bewuste bosje gezien vanuit de Bergermeerpolder richting de Wimmenummerpolder

bosjeswinnemum

Oude postkantoor en VVV-kantoor Egmond aan Zee
Diezelfde dag een gesprek over de invulling van de locatie oude postkantoor en vvv-kantoor in Egmond. Het beeld is dat hier een supermarkt zou kunnen komen. Om dit kracht  bij te zetten zijn diverse onderzoeken gedaan (detailhandelvisie) en is een volumeplan gemaakt (hoe het er qua omvang zou kunnen passen). Erg interessant. Ben dat weekeind gelijk maar even gaan kijken hoe het er daar uitziet. Ziet er niet uit dus. Wat een oude bende. Hier moet echt wat gebeuren. Zowel in Schoorl als in Bergen en dus ook in Egmond is de hoop gevestigd op een grotere supermarkt die voldoende aanloop moet generen om de rest van het winkelaanbod te voeden. De koopmarkt is erg in beweging. Iets met internet…….

Aangezicht op het oude PPT-kantoor en het terrein naast het woonhuis dat helaas moet blijven staan (particulier eigendom)

eaz_vvvkantoor

De plannen komen, zodra er meer vorm in zit, t.z.t in het college en daarna in de commissies.

Fotoshoot
Op dinsdag hebben we foto’s gemaakt van het nieuwe college bij de zwarte schuur. Belangrijk, want ik heb gezien dat die foto’s de hele vier jaar mee moeten gaan. Ben benieuwd hoe we er over vier jaar uitzien. Stuk grijzer waarschijnlijk.

fotoshoot_wethouders

Regionaal portefeuilleoverleg
Op woensdag mijn eerste PORA (Portefeuilleoverleg Regio Alkmaar) Hier zitten de wethouders in van de omliggende gemeenten rond Alkmaar met ongeveer hetzelfde ‘vakkenpakket’. Op zich wel interessant, maar erg vrijblijvend. We kregen een presentatie over de gewenste nieuwe weg van de A8 naar de A9. Erg noodzakelijk, maar er is geldtekort. Zaanstad vraagt eigenlijk of onze regio mee zou willen betalen aan deze weg. Tja, het geld ligt hier ook niet op straat.

Algemene raadscommissie
De algemene raadscommissie van donderdagavond vond ik weer erg spannend. Met name vroeg ik mij af of ik de vele vragen wel zou kunnen onthouden. Het was erg goed van de voorzitter (Marcel Halff) om even te schorsen zodat we als college nog even met de ambtenaren de vragen konden categoriseren. Zo kreeg ik wat tijd om de antwoorden op een rijtje te krijgen. De jaarrekening was weliswaar sluitend – er was zelfs geld over –  maar de realiteit is ook dat dit alleen maar mogelijk was omdat er incidenteel meer geld was binnen gekomen dan begroot. Het is nog maar zeer de vraag of wij dit jaar weer zo’n meevaller zullen krijgen. Ik schat in van niet. De eerste berichten van de meicirculaire zijn niet opbeurend. (de gemeente krijgt minder geld van het rijk uit het gemeentefonds). We zullen deze ontwikkelingen moeten verwerken in de begroting van 2015.

forensenbelastingBelastingen
Op vrijdag heb ik een college gekregen van Dimitri Druiven, ambtenaar belastingen. We hebben al flink wat van de uitvoering uitbesteed aan Cocensus, maar dat zou ook nog wat uitgebreid kunnen worden met de overige belastingen die we nog wel zelf doen (o.a. toeristenbelasting, forensenbelasting) Die laatste vind ik wel bijzonder. De gemeente Bergen vraagt wel veel geld van onze tweede huisbezitters (0,5% van de woz-waarde per jaar is veel). Er zijn ook gemeenten die deze belasting helemaal niet heffen. Het is op zich geen onredelijke belasting hoor. Deze bewoners maken ook gebruik van de voorzieningen van de gemeente Bergen. Ik vermoed wel dat Bergen niet meer zonder kan.

NB. We halen ongeveer eenvijfde van onze begroting op via de belastingen. De helft hiervan is trouwens niet vrij besteedbaar (riool, reiniging, e.d). Kortom eigenlijk kan de gemeenteraad maar beslissen over een miljoen of zeven. De rest van onze 70 miljoen ligt vast!!

Op het plaatje hiernaast zien jullie dat Bergen bij die gemeenten horen die het meest ophalen met de forensenbelasting. Ik hoor ook dat er best schrijnende situaties ontstaan. Je betaalt trouwens alleen deze belasting als je het huis meer dan 90 dagen per jaar gebruikt. Ben er minder dan deze drie maanden dan hoef je niet te betalen. Vandaar ook die vele rechtzaken van mensen die willen aantonen dat ze er minder dan 90 dagen zijn geweest.

 

Slotfestijn Egmond aan den Hoef

Zaterdag naar Egmond (Slotfestijn) geweest. Die ridders vochten om het echie. Best linke boel dacht ik. Als je per ongeluk echt raak prikt heb je toch mooi een probleem. Hetty deed het openingswoordje. Ook Jan Mesu en Peter van Huissteden heb ik nog gesignaleerd. Ook nog wat ‘lokalo’s trouwens. ’s middags even bijpraten met Janina. Janina was net bezig met de was. Konden we gelijk even meehelpen want een klein buitje dreigde de droge was nat te maken.

Camperduin
Zondag zijn we gaan kijken in Camperduin. De boel gaat flink op de schop daar en dit was zo’n beetje het laatste weekeinde om het nog in de oude staat te bekijken. Nog even een praatje gemaakt met de eigenaar van Hargen aan Zee. Hij doet niet mee met de samenwerking met DJUS (de jongens uit Schoorl) dus ik was wel nieuwsgierig hoe hij er in staat. (op zich wel positief als de koek inderdaad groter wordt zoals wordt voorspeld). Toch ook twijfel of de koek inderdaad groter wordt.

camperduin reddingsbrigade

Hier liepen we ook langs. Het is een post van de reddingsbrigade. Het was al laat op de avond en het zag er verlaten uit. Ga ik mij ook maar eens in verdiepen. Ik kon vorige week niet naar hun presentatie, helaas.

Melk groeit niet in de supermarkt
Gelijk ook maar even langs de beoogde nieuwe locatie van boer Mulder gereden. Niets mis mee wat mij betreft. We moeten zuinig zijn op onze boeren. Melk groeit niet in de supermarkt!!!!

Schoorl_BoerMulder

Als laatste wil ik jullie deze foto nog laten zien van de meidenmarkt. Ik heb nog nooit zo’n grote lijst gezien met huisregels. Ben heel benieuwd hoe het evenement is verlopen. Toen wij er ’s middag waren tegen een uur of twee was er nog geen kip te zien.

schoorl_meidenmarktregels

 

 

Vergelijkbare berichten