Met recht een drukke week

Mijn agenda zat goed vol en trouwens ook de avonden. Dinsdagavond de commissie Bestemmingsplannen en donderdagavond de Algemene Raadscommissie (ARC).

Woensdag voor het eerst als lid van het algemeen bestuur van Cocensus naar de ledenvergadering. Cocensus haalt voor veel gemeenten in Noord-Holland de belastingcenten binnen, zo ook voor de gemeente Bergen. De zorg van Cocensus ligt vooral bij het feit dat zij verplicht zijn het personeel over te nemen van de gemeenten die deze taak eerst bij die gemeenten uitvoerden. Vaak betreft het duur personeel (eind van de schaal) en vaak ook iets te veel waardoor Cocensus moeite heeft om de gewenste taakstelling van 2% per jaar te halen.

Boer Mulder 
De cie. bestemmingsplannen verliep positief vond ik. Boer Mulder kan als de raad aan het eind van deze maand instemt eindelijk verhuizen. Dat proces heeft ruim 8 jaar geduurd en dat mag eigenlijk als te lang worden beschouwd, vind ik. Anderen zullen stellen dat het besluitvormingsproces juist erg zorgvuldig is verlopen. Het rapport van Wietse de Vries wat nog eens de voor- en nadelen van de verschillende verplaatsingsmogelijkheden onder de loep heeft genomen, heeft echt wel effect gehad. Ook het feit dat enkele fracties nog eens met de heer Mulder hebben gesproken, heeft tot een positieve eindconclusie geleid.

Geen illusies, onze financiën staan onder druk
De discussie m.b.t. de perspectiefnota op donderdagavond kon eigenlijk maar tot één uitkomst leiden wat mij betreft. De nota is in feite al weer verouderd, consequenties m.b.t. het coalitieakkoord zijn er niet in verwerkt en de mei-circulaire (hierin wordt de gemeenten verteld of ze meer of minder geld zullen krijgen uit het gemeentefonds) ook niet. Kortom niet echt nuttig om daar nu over te praten. Dit effect is er trouwens altijd als er verkiezingen zijn geweest. Deze week word ik bijgepraat over de effecten van de mei-circulaire. Er wordt momenteel hard aan gerekend en omdat er een nieuwe systematiek is bedacht om de toedeling aan de gemeenten uit het gemeentefonds te bepalen, moet het rekensysteem ook opnieuw worden ingesteld. Schijnt lastig te zijn. Ik maak mij overigens geen illusies. Bergen zal zeker een nadeelgemeente zijn.

Veel geleerd, altijd verbeterpunten
Wat Camperduin betreft was het een lastig verhaal. Camperduin krijgt een heel nieuw strand en er is subsidie mogelijk voor de nodige voorzieningen aldaar en voor ondernemers die daar activiteiten willen beginnen/voortzetten. We hebben echter al een strandbeleid en omdat we de ondernemers in Camperduin tegemoet willen komen m.b.t. de subsidieaanvraag bij de provincie Noord-Holland, moest er een apart beleid worden opgesteld voor het strand in Camperduin. We hebben nu dus twee strandbeleidsplannen. Dat kan verwarrend zijn. Verder stapte ik echt op een rijdende trein wat dit onderwerp betreft. Alle stukken lagen al klaar. Ik was zelf niet zo tevreden na afloop en lag daar ook wel wakker van. Niet zozeer wat betreft de uitkomst, want de trein rijdt gewoon verder zoals ook bedoeld. Veel eerder vond ik dat ik niet goed genoeg in het onderwerp zat. Leuk vond ik de reactie van Jan Snijder (raadslid voor D66), die ik zaterdag in Egmond tegenkwam. Jan gaf aan dat het een lastig onderwerp is, maar dat ik het in zijn ogen toch goed had gedaan. Fijn om te horen, maar ik heb toch veel geleerd die avond. Er waren best verbeterpuntjes.

Culturele activiteiten
Op verschillende locaties aan de Slotweg vinden diverse culturele activiteiten plaats. Er zijn veel vrijwilligers actief die hard werken om deze culturele broedplaats in stand te houden. Niet alleen de gebouwen maar ook elektriciteit en water wordt door de gemeente betaald. Dit roept bij mij ook de vraag op of er meer van dit soort locaties zijn in onze gemeente? In ieder geval is het onze (coalitieafspraak) bedoeling om een plan te maken voor dit gebied waarbij de huidige en toekomstige subsidie opnieuw bekeken zal worden. Odile Rasch is de wethouder die aan de slag gaat met dit gebied. In ons coalitieakkoord hebben wij de volgende tekst opgenomen;

Lamoraal in Egmond aan de Hoef
Het Slotkwartier is van onschatbare historische waarde. Het is de wens van velen om de mogelijkheden van dit unieke erfgoed beter te benutten. Wij maken voor de omgeving van het Slotkwartier een ontwikkelingsplan in het kader van ruimte en cultuur.

Herdenking aan de Zeemannen
Vrijdagavond een bezoek gebracht aan de herdenking van de vissers in Egmond in de St. Agneskerk. Heel bijzonder om mee te maken. De spreker (Willem Horstman) vond het wel leuk dat ik er was. Hij refereerde steeds aan mijn achternaam bij iedere aankondiging. Het is ook wel grappig als het zangkoor een liedje zingt genaamd ‘ Zeeman, oh Zeeman, kom toch weer naar huis’.

‘de Mallote Matrozen’ en  ‘de Zâalnêelden’
zaelneelden

Opening Visserijdag
De volgende dag mocht ik de Egmondse Visserijdag openen. Ik wist totaal niet wat ik mocht verwachten, want ik was hier niet eerder geweest. Het was uiteindelijk heel gemoedelijk. De voorzitter (Inge Krab-Zwart) is heel aardig en erg betrokken bij Egmond, de reddingsbrigade en wat al niet. Ik heb een praatje gehouden, maar ik weet niet precies meer wat ik heb gezegd. Onderstaande tekst had ik in ieder geval voorbereid, maar ja ik was natuurlijk weer stik zenuwachtig en ik zal mij daarom wel niet precies aan de tekst hebben gehouden.

Goedemorgen allemaal,

Als nieuwe wethouder van uw gemeente mag ik u vandaag toespreken ter gelegenheid van deze prachtige traditie, want dat is het inmiddels wel. We zijn, zoals u weet net begonnen met een nieuw college. Peter van Huissteden, Odile Rasch en natuurlijk de bij u wel bekende Jan Mesu en Hetty Hafkamp zijn nu mijn collega’s. Daarnaast mag ik uw wijkwethouder zijn wat zoveel inhoudt dat ik mij betrokken voel bij uw welzijn. Gisterenavond een mooie herdenking meegemaakt voor de vissers die op zee zijn gebleven. Heel goed dat hier nog altijd – het is al van lang geleden – oprechte aandacht voor is. Vandaag is het echter een feestdag voor u allen. Ter voorbereiding heb ik mij verdiept in uw geschiedenis. Egmond heeft een onvoorstelbare geschiedenis. Weet u dat eigenlijk de geschiedenis van Nederland hier is begonnen? Je kunt stellen dat ons Nederlands bestuur hier haar begin heeft gekregen. De fundamenten van het slotkasteel in Egmond aan den Hoef zijn hiervan nog een tastbare herinnering. Verder is hier in Egmond begonnen met de inpoldering van de eerste polders van Nederland. Kortom echt hoogtepunten. Egmond heeft echter ook mindere periodes gekend. Periodes van grote armoede waar alleen de sterksten konden overleven. Het kan niet anders dan dat Egmonders toen hebben geleerd om door te zetten, te volharden in het bestaan. Ik heb inmiddels ook ervaren dat je Egmonders niets wijs hoeft te maken, jullie zijn hier recht voor zijn raap. Mooi toch! Je hoeft er ook niet om heen te draaien. Dat geldt eigenlijk ook voor zo’n dag als vandaag. Egmonders kunnen ook goed feest vieren. Hulde voor de vrijwilligers die deze dag hebben voorbereid. Ik hoop dat jullie dit kunnen waarderen. Ik wens iedereen een hele fijne dag toe en naar ik hoop tot ziens of tot spreeks.

 

Grappig iemand heeft de leeuw bij de vuurtoren versierd met linten in het kader van de wereldkampioenschappen voetbal.

visserijdag

De Pinck lag op het strand en had veel bekijks.

 

Groeten, Rob Zeeman

Vergelijkbare berichten