KIES Lokaal – Delversduin biedt meer kansen

KIES Lokaal wil dat de woningbouw in de gemeente Bergen tegemoet komt  aan de behoefte die er in onze gemeente is. Die behoefte is bij onze eigen inwoners heel groot. Vooral voor onze jongeren die noodgedwongen naar buurgemeenten verhuizen. Middeninkomens hebben geen toegang tot de sociale huursector en zijn niet rijk genoeg om een woning te kopen of een dure woning te huren. Het tekort aan betaalbare woningen heeft geleid tot torenhoge prijzen voor koophuizen en jarenlange wachtlijsten voor een huurwoning.

KIES Lokaal ziet Delversduin , buiten sociale huurwoningen die nodig zijn, als een kans om woningen in de middenhuur en sociale koopsector te realiseren.  Rabobank en gebiedsontwikkelaar BPD (Bouwfonds Property Development, 100% dochter van Rabobank), eigenaar  van deze grond, geeft op haar website ook duidelijk aan een maatschappelijke verantwoordelijkheid te willen dragen inzake deze woningbouw waar behoefte aan bestaat. Dat zij een eigen woningportefeuille heeft geeft de gemeente de kans om in de toewijzing te sturen. Een win-win situatie vindt KIES Lokaal.

 

Vergelijkbare berichten