Het jaar van KIES Lokaal

2020 is een bewogen jaar voor iedereen uit de gemeente Bergen. Corona heeft ons al geruime tijd in haar greep en laat ons voorlopig ook niet los. Om de negatieve impact voor iedereen te beperken hebben college en vooral onze wethouder Erik Bekkering hard gewerkt met een Taskforce.

Na het stoppen van de vorige coalitie hebben we partijen bij elkaar gebracht. Er is gezorgd voor een transformatie naar rust in de samenwerking tussen B&W en raad. De blik is gericht op de toekomst.

Er zijn grote stappen gemaakt op een aantal grote dossiers. De voetbalfusie is in het volgende stadium beland. Alle neuzen staan dezelfde kant op voor Bergen Centrum en er zijn mooie plannen voor de ontwikkeling op het Scholten terrein. Verder is dankzij KIES Lokaal sturing op vermijdbare geluidshinder van vliegtuigen. De herbouw van zwembad de Beeck is in volle gang en de plannen voor het oude BSV terrein staan op het punt om uitgevoerd te worden. 

Voor 2021 behouden we de focus op:

– De voetbalfusie
– Bergen centrum
– Aldi / Scholten
– Het BSV-terrein
– Bergen Oost
– Het bouwen van meer woningen

 2020 was een bewogen jaar waarin toch veel is gerealiseerd en waarin de plannen voor de komende jaren veelbelovend zijn.

KIES Lokaal wenst U en de Uwen fijne feestdagen!

Bericht van de Penningmeester

Er zijn nog enkele leden die hun contributie voor het jaar 2020 nog niet hebben voldaan. Hierbij een dringend verzoek om uw jaarcontributie ad €24.- (meer mag ook) over te maken op bankrekeningnummer NL30 RABO 0145 0530 24 t.n.v. KIES Lokaal.

Vergelijkbare berichten