Dankzij KIES Lokaal doorbraak in bewoning zomerhuizen

De afgelopen jaren heeft KIES Lokaal er herhaaldelijk op aangedrongen mogelijkheden te onderzoeken om (tijdelijke) bewoning van zomerhuisjes mogelijk te maken. In eerste instantie leek dit technisch niet mogelijk. Maar KIES Lokaal bleef aandringen bij het college en zoeken naar oplossingen. KIES Lokaal is blij met deze gunstige ontwikkeling voor eigenaren van zomerhuizen.  Op 5 oktober j.l. heeft de Gemeenteraad een besluit genomen om eigenaren van zomerhuizen (onder voorwaarden) de mogelijkheid te geven een vergunning aan te vragen om voor langere periode een zomerhuisje te laten bewonen. Om dit mogelijk te maken moet de “planologische visie recreatiewoningen op particuliere erven met een woonbestemming” worden aangepast. In de raadsvergadering heeft KIES Lokaal erop aangestuurd dat is besloten dat die visie in januari 2018 klaar moet zijn zodat er ook naar gehandeld kan worden. “Wij verwachten en hopen dat veel huisjes in aanmerking kunnen komen voor een vergunning waardoor tijdelijke bewoning mogelijk wordt en het aantal handhavingsgevallen zal afnemen” Wanneer de planologische visie is gewijzigd zal het handhavingsbeleid hierop moeten worden aangepast. Voor meer info  www.kieslokaal.nu of telefonisch bereikbaar op 06-22424944.

 

 

Vergelijkbare berichten