KIES Lokaal : OZB voor ondernemers verlagen

In de raadsvergadering van 2 november hebben de partijen KIES Lokaal, D66, CDA en VVD een amendement ingediend om de Onroerend Zaak Belasting op het ‘gebruikersdeel’ met 10% te verlagen. Ondernemers betalen op dit ogenblik voor hun panden een eigenarendeel én een gebruikersdeel. Bovengenoemde partijen willen de ondernemers/gebruikers van de panden tegemoetkomen door het gebruikersdeel te verlagen. Het is dit college gelukt om de woonlasten voor inwoners de afgelopen 3,5 jaar zo min mogelijk te laten stijgen. Ondernemers hebben meestal naast de gemeentelijke lasten ook veel andere kosten vanwege wettelijke eisen (veiligheidseisen) brandveiligheid/legionella controles, milieu-eisen, personeelslasten en huisvestingskosten enz.. Op deze wijze willen partijen de ondernemers meer tegemoet komen.

Vergelijkbare berichten