KIES Lokaal : Janina Luttik-Swart lijsttrekker KIES Lokaal

Op de algemene ledenvergadering van KIES Lokaal is Janina Luttik-Swart unaniem gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Luttik-Swart is momenteel raadslid en voormalig wethouder van de gemeente Bergen. De lijst van KIES Lokaal wordt aangevuld met een mix van nieuwe mensen en politiek ervaren kandidaten.

Bij de eerste tien kandidaten vinden we Michel Smook (raadslid) en Roel Oudeboon uit Bergen, Mieke Kauwen en Karin Paarlberg uit Schoorl en uit de Egmonden de huidige raadsleden Ron Karels, Leon Damink, Sjaak Swart, Tanny Glas de Raadt, commissielid Margreth van Ham en huidig wethouder Hugo Snabilie.

 

Durf te kiezen

“Er is gekozen voor kandidaten die durven te kiezen. Knopen willen doorhakken en het doelmatige geluid van KIES Lokaal duidelijk in de raad laten klinken”, aldus het bestuur. KIES Lokaal is trots op de kieslijst omdat alle kernen goed zijn vertegenwoordigt! KIES Lokaal vindt het belangrijk dat de kernen in evenwicht zijn. “het is nu eenmaal zo dat inwoners het meest betrokken zijn bij hun eigen dorp en leefomgeving. Dan is het van belang dat deze mensen ook vertegenwoordigd zijn in je fractie!”

KIES Lokaal heeft de afgelopen periode belangrijke besluiten genomen en continuïteit van bestuur is van belang voor onze inwoners. Speerpunten zijn onder andere; investeren in (nieuwe) woningbouwlocaties waarbij geschikte woningen voor jongeren en ouderen voorrang heeft, zorgaanbod thuis moet optimaal en betaalbaar zijn, woonlasten verlagen en de leefbaarheid van onze dorpen nu én in de toekomst is een speerpunt van KIES Lokaal, liefst vorm gegeven in een, met de inwoners, opgestelde dorpsvisie.

 

De Fractie en een gedeelte van de Fractie ondersteuning van KIES Lokaal

Vergelijkbare berichten