KIES Lokaal : Keuze voor fusielocatie is in het belang voor de toekomst van jongeren en sport!

mijn-mening-51

Betoog R. Karels :


 

Het gaat hier vanavond niet over het nut van de fusie tussen de 3 Egmonds voetbalclubs. Want daar is iedereen het over eens. Een fusie is een absolute vereiste om überhaupt op termijn te kunnen voetballen in de Egmonden. Daarnaast is het voor de leefbaarheid van de 3 afzonderlijke kernen van belang dat er wordt gekozen voor een centraal gelegen fusielocatie. Voetbal verbindt al en zal bij een fusie nog sterker de Egmonden verbinden.

Het gaat hier, en niet voor het eerst, om de locatie waar de fusieclub gaat voetballen. Er is geen keuze tussen 2 locaties, zoals in een eerdere raadsperiode. De vraag is stemt de raad in met het voorstel van het college om de Egmondstraatweg definitief aan te wijzen als de fusielocatie.

KIES Lokaal heeft geluisterd naar de voor- en tegenstanders en een zorgvuldige afweging gemaakt.

Hieronder ga ik in op de belangen van de verschillende betrokkenen:

De LTO. 

Vechtend voor het behoud van het areaal aan bollengrond. Kies lokaal is van mening dat in het voorstel voldoende rekening is gehouden met de belangen van de LTO. Er vindt geen vermindering van het bollenareaal plaats echter alleen een verplaatsing van de bollenpercelen binnen het bollenconcentratiegebied. Daarnaast zijn er de afgelopen decennia 10-tallen hectaren bollengrond bij gekomen o.a. aan de Hoeverweg, Zeeweg en Mossellaan. Maar ook op diverse andere plekken.

De bollentelers op belendende percelen. 

Laat ik voorop stellen dat wij ons bewust zijn van de impact dat dit raadsvoorstel met zich meebrengt voor de 2 agrariërs in de directe omgeving. Als je dagelijks aan het werk bent op de bollenvelden rond je bedrijf. Met liefde voor het vak en de grond onder je voeten dan is ieder voorstel tot een ingrijpende verandering nauwelijks voorstelbaar.

Wij constateren echter ook dat de percelen van de familie Kuiper jaren te koop hebben gestaan. Geen van de buren is overgegaan tot aankoop van de gronden. Om die reden kon de gemeente de gronden eenvoudig verkrijgen.

PWN

De beheerder van het duinreservaat heeft geen bezwaar tegen voorliggend collegevoorstel geuit. PWN ziet voornamelijk kansen en is blij met het voorstel omdat het complex van Egmondia de bestemming natuur krijgt.

Omwonenden

Ook voor de omwonenden heeft de komst van de fusieclub een behoorlijke impact. Je uitzicht verandert en dat is ingrijpend. Daarom heeft Kieslokaal vanaf het begin van dit proces de belangen van de omwonende scherp in het oog gehouden. Naar onze mening is het college er middels dit voorstel in geslaagd waar mogelijk rekening te houden met de belangen van omwonende en heeft gezorgd voor een fraaie landschappelijke invulling met zo min mogelijk impact voor de omwonende.

Entree naar Egmond aan Zee.

De entree naar Egmond aan Zee gaat veranderen. Vrijwel iedereen vind de bloembollen in het voorjaar prachtig. Op de wegen richting Egmond aan Zee zijn er op de toevoerwegen richting Egmond, zoals eerder opgemerkt, heel veel bollenvelden bij gekomen. De bollenbeleving van het naar Egmond aan Zee rijden zal door de verplaatsing van deze 8 hectare niet veranderen. De toeristische impact zal nihil zijn. Velen vinden de entree naar Egmond aan Zee als er geen tulpen staan, laten we zeggen 10 maanden per jaar, ronduit armoedig. Daar komt verandering in. De nieuwe landschappelijke invulling van het complex, zonder hekken, dat langsgaan over gaat in het duinreservaat zal een aanvulling zijn op de landschappelijke beleving.

 

Afrondend vinden wij dat het college zeer zorgvuldig heeft gehandeld en alle belangen goed heeft gewogen. Het belang van het leefbaar houden van de drie Egmonds kernen en daarmee de sociale samenhang hebben ze daarbij het zwaarst laten wegen. Het gaat hier tenslotte om 3 verenigingen met gezamenlijk meer dan 1000 leden, minstens zoveel Egmondse families, donateurs en heel veel supporters.

KIES Lokaal zal het raadsvoorstel daarom van harte steunen.

Vergelijkbare berichten