Bezoek aan het Oranjehuis in Alkmaar

Op uitnodiging zijn twee afgevaardigden van KIESLokaal afgelopen dinsdag op werkbezoek geweest
bij het Oranjehuis. Het doel was ons te laten informeren over de werkwijze en de ambitie om
huiselijk geweld duurzaam te stoppen.
Het Oranjehuis is onderdeel van de Blijfgroep en werkzaam in de Regio Noord-Holland m.u.v. Den
Helder. Met locaties: OH Alkmaar, OH Amsterdam, OH FGV, Blijfgroep Haarlem & IJmond en
Blijfgroep Zaanstad.
Het Oranjehuis in Alkmaar is in augustus 2011 geopend door de toenmalige prinses Maxima.
Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
verantwoordelijk voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.
De Advies- en Meldpunten kindermishandeling en de Steunpunten Huiselijk Geweld zijn
samengegaan in een nieuwe organisatie “Veilig Thuis”.
In april 2018 is het actieprogramma “Geweld hoort nergens thuis” gelanceerd door ministers Hugo
de Jonge (WVS) en Sander Dekker (Rechtsbescherming). Hierin staat een groot aantal maatregelen
om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en om ze duurzaam op te lossen.
De Oranje Huis-aanpak werkt open, zichtbaar en toekomstgericht.
Met de kerngedachte : ”Veiligheid Maak Je Samen”.
In het Oranje Huis zijn alle vormen van hulpverlening beschikbaar onder één dak.
Van crisisopvang en begeleid wonen, tot informatie, advies en individuele en groepsbegeleiding.
Het Oranjehuis maakt het mogelijk maakt om laagdrempelige, directe hulp op maat te bieden aan
het hele gezin, aan beide partners c.q. ouders.
Het pand van het Oranje Huis is niet geheim. De veiligheid van iedereen is gewaarborgd en
tegelijkertijd hangt er een open en gastvrije sfeer.
We hebben als bezoekers een rondleiding in het Oranje Huis gehad en de kinderopvang, crisisopvang
en de appartementen voor begeleid wonen mogen bezoeken.
Een ervaringsdeskundige is aan het woord geweest, ze heeft uit eigen ervaring verteld wat geweld
doet met een mens. Nu, drie jaar verder, stond daar een krachtige vrouw haar verhaal te doen en is
zij in staat om andere mensen vooruit te helpen .
Het was een bijzonder indrukwekkend bezoek.
Huiselijk geweld komt meer voor dan je denkt!
Mieke Kauwen
Thea Leijen

Vergelijkbare berichten