Tweede woning liever voor lokale bevolking.

KIES Lokaal wil alle woningen zoveel mogelijk benutten voor onze lokale bevolking.

Daarom overweegt KIES Lokaal om een motie in te dienen om ‘aanschaffen van een tweede woning te ontmoedigen’ .  Andere gemeenten hebben een ontmoedigingsbeleid door mensen die een tweede huis willen kopen te verplichten een vergunning aan te vragen en deze onder ‘voorwaarden’ af te geven. Dit is bedoeld om te voorkomen dat tweede woningen het hele jaar door voor recreatie/toerisme wordt gebruikt en hierdoor woningen worden onttrokken aan de woningvoorraad voor de ‘eigen inwoners’. Vaak  worden tweede woningen niet gebruikt voor woondoeleinden maar voor recreatief gebruik. Dit is alleen toegestaan in Bergen aan Zee en een deel van de boulevard in Egmond aan Zee.

2ehuis

Vergelijkbare berichten