KIES Lokaal : Motie om de voorgenomen grootschalige bomenkap in Schoorl en Groet stop te zetten.

Kieslokaal heeft op 28 mei een motie ingediend, ondersteund door de fracties van VVD, D66, BBB, CDA, GL en GB, over de bomenkap in de gemeente Bergen.

 In de klimaatdoelstellingen van Parijs is opgenomen dat er meer bossen bij moeten komen om broeikasgas ( CO2) op te nemen.

Dit moet worden vastgelegd in de komende Klimaatwet maar dit levert spanningsvelden op ingevolge van de Natura 2000 maatregelen en de te bereiken klimaatdoeleinden.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit komt zeer binnenkort met een brief en een uiteenzetting in de tweede kamer om te komen tot een meer centrale “bosstrategie”.

Dit wordt voorgestaan door de directeur Staatsbosbeheer Nederland.

 

KiesLokaal verzoekt het college een brief te sturen aan de Provincie N.H. dat in afwachting van de komst van de nieuwe “bosstrategie” de gemeente Bergen geen grootschalige bomenkap zal voorstaan in het duingebied van deze gemeente, met het verzoek te bevorderen dat de voorgenomen bomenkap door PWN en Staatsbosbeheer per heden vooralsnog wordt stopgezet.

Ook het verzoek aan Staatsbosbeheer  om de bomenkap van het Van Leeuwenkuilbos en het Dr. Van Steijnbos  op te schorten tot de minister met een nieuw beleid komt.

 Woensdag 29 mei heeft wethouder Valkering een overleg met de gedeputeerde en de juristen van Staatsbosbeheer.

 

Vergelijkbare berichten