KIES Lokaal – Persbericht – Windmolens Petitie

Persbericht van KIES Lokaal in samenwerking met de stichting ‘Vrije Horizon’ en de stichting ‘Verzet windmolens’

Op 4 oktober hebben vertegenwoordigers van de kustgemeenten Bergen, Zandvoort, Noordwijk, Katwijk, Wassenaar en Den Haag een petitie overhandigd aan de Tweede kamer Commissie Economische Zaken / Energie. Albert Korper, voorzitter van de Stichting Vrije Horizon overhandigde de 53.264. De ondertekenaars zijn niet tegen de windmolens an sich, maar wel tegen de voorgenomen locatie vlak voor onze Hollandse kust. Gepleit wordt voor een locatie verder op zee en uit het zicht. De handtekeningen komen van de kustbewoners en kustbezoekers die graag een vrije horizon zouden willen blijven zien. Het kabinet is vooralsnog voornemens om 240 meter hoge windmolens te plaatsen in de 12-mijls-zone. Dat betekent dat op zo’n 18 km uit de kust de molens zullen worden gebouwd. Zeer zichtbaar voor de strandbezoekers. Niet alleen overdag, maar ook ’s nachts omdat de molens voorzien worden van een knipperend rood licht.

Vrijwel alle vertegenwoordigers van de Tweede Kamer fracties waren aanwezig en zij kregen gepeperde vragen en tips mee om zich voor te bereiden op de hoorzitting die volgende week wordt gehouden. Janina Swart (KIESlokaal) zal daarnaast nog de volgende vragen schriftelijk doorsturen naar mevrouw Agnes Mulder (CDA). Als een van de weinigen, samen met Reinette Klever (PVV) stelde zij zich wel kritisch op ten aanzien van de voorgenomen bouw van de windmolen zo dicht bij de kust.

Vraag 1.
De molens worden 240 meter hoog. De wieken zullen bij gevolg een grote uitslag hebben en de aanwezig lucht als het ware mixen. Hierdoor ontstaat turbulentie. Bij bepaalde weersomstandigheden zal het zo kunnen zijn dat bovenste koudere luchtlagen zullen worden gemixt met de warmere lagere luchtlagen. Hierdoor ontstaan wolken. Bij onze overwegende westelijke winden zullen dus deze wolken naar onze kust worden gedreven. In hoeverre bent u bekend met dit beschreven natuurlijke fenomeen en is dit fenomeen daadwerkelijk te verwachten voor onze kust? Kan dit ook betekenen dat het vaker zal regenen op onze kustprovincies?

Vraag 2
De windmolenparken moeten ons helpen de klimaatverandering te beteugelen. Het gekke is nu dat er ook deskundigen zijn die juist stellen dat deze windmolens straks mede oorzaak zullen zijn van een temperatuurstijging op aarde. De windmolens halen namelijk energie uit de lucht. Op zich logisch, want dat is ook de bedoeling. Het gevolg is echter dat het in het gebied voorbij de windmolens dus minder waait dan we gewend zijn: daarom wordt het met name in de zomer warmer. Ook wel beschreven en vergeleken als een gevolg van een ‘muur op zee’. We zitten dan vaker in de luwte. In de winter zou een omgekeerd effect optreden. Omdat we vaker in de luwte zitten, zouden onze winters juist kouder en natter kunnen worden.
Bent u bekend met deze mogelijkheid? Kan het inderdaad warmer worden in het gebied voorbij de windmolens (dus op land) omdat de windmolens energie weghalen uit onze lucht?
De vragen zijn geformuleerd naar aanleiding van de berichtgeving beschreven op deze site:
http://www.groenerekenkamer.nl/2518/de-invloed-van-windmolens-op-ons-klimaat/

wm1
Bijgaande foto is gemaakt door Rob Zeeman (vz KIES Lokaal) en is vrij te gebruiken.
Voor meer informatie kunt u mailen naar verzetwindmolens@gmail.com of bellen met Albert Korper (de man met het boek in de hand) 06 52420527 of Janina Swart (fractievoorzitter van KIES Lokaal uit Bergen-nh) 062424944 (de vrouw uiterst rechts op de foto)

Vergelijkbare berichten