De week van Rob Zeeman : Ecodorp, de Blinkerd en Bergen aan Zee

Mijn 28e week

Ecodorp

In de kern Bergen wordt een Ecodorp gerealiseerd. Dat gebeurt op de locatie waar voorheen het mob-complex lag (nabij de Voert). Deze locatie kwam twee jaar geleden te koop omdat de Rijksoverheid veel van dit soort defensieterreinen wilde verkopen. Het hele terrein is gekocht voor €123.456,- Hoewel er meerdere ontwikkelaars er wel brood in zagen, bood Ecodorp het meest zonder aanvullende voorwaarden te stellen. Momenteel wordt een bestemmingsplan voor deze locatie voorbereid. In dit bestemmingsplan staat beschreven hoe de mensen van het Ecodorp straks deze locatie gaan bewonen, waar op het terrein wordt gebouwd en wat er wordt gebouwd. Om meer beeld te krijgen wat een Ecodorp zou kunnen betekenen voor Bergen heb ik een bijeenkomst bijgewoond, georganiseerd door het Ministerie van Binnenlandse zaken, waar verschillende belanghebbenden en betrokkenen voor waren uitgenodigd. (denk aan wethouders uit andere gemeenten waar ook een Ecodorp wordt gebouwd, vertegenwoordigers van de Ecodorpen, mensen uit de bouwwereld, onderzoekers van Universiteiten, beleidsmedewerkers van het Ministerie en vele anderen)

2015w2801

Ook hebben we het in aanbouw zijnde Ecodorp in Olst-Wijhe (Overijssel) bekeken. Bijzonder interessant. De woningen roepen bij mij de vraag op waarom we eigenlijk leven zoals we leven? Je kan met eenvoudige materialen heel energiezuinig bouwen en leven, zonder hoge hypotheek. Tegelijk is ook duidelijk dat dit soort initiatieven niet zo eenvoudig zijn te realiseren. Er worden zoveel eisen gesteld aan bouwwerken in Nederland dat hierdoor eenvormigheid wordt bevorderd. Wil je iets anders dan val je al snel buiten de regels en dat mag dan niet. Durven we los te laten? De huizen in Olst worden gebouwd met oude autobanden en strobalen. Dat zijn we niet gewend en daarom zou je het al snel als vreemd kunnen of willen bestempelen.

2015w2802

Maar is het niet ook vreemd dat je 3,5 ton neer moet leggen voor een doorzonwoning met een tuin gericht op het noorden? Iedereen die wel eens kampeert weet dat als je een plekje kiest, je daarbij kijkt waar de zon op gaat. Bij woningbouwprojecten echter is het aantal m2 leidend dat verkocht kan worden. Jarenlang zijn woonwijken gebouwd waarbij totaal niet werd gekeken of de woningen optimaal gebruik zouden kunnen maken van de energie van de zon. Stom natuurlijk, want eenmaal gebouwd zit je er aan vast.

Hoe dan ook in zo’n Ecodorp wordt geëxperimenteerd met nieuwe bouw- en leefmogelijkheden. Voor onze gemeente vind ik deze ontwikkeling zeer aanvullend. Bergen is een heel divers dorp. Juist de vele verschillen in landschap, gebouwen en mensen maakt het hier zo interessant. Het Ecopdorp Bergen zou deze diversiteit goed kunnen versterken.

De aardwoningen in Olst worden gebouwd met natuurlijke materialen zoals leem, aarde, hout, e.d. Een belangrijk streven is dat het huis volledig recyclebaar is.

2015w2803

2015w2804

2015w2805

Na het bezoek aan de aardwoningen werd ’s middags kennis uitgewisseld hoe een dergelijk project gerealiseerd kan worden binnen ons over geregelde land.

De Blinkerd

Een keer per maand gaat het College op werkbezoek. Dit keer een bezoek aan de Blinkerd in Schoorl. Dit dorpscentrum is na de brand helemaal vernieuwd. Het is echt een multifunctioneel gebouw geworden. Je kunt er vele zalen huren, cursussen volgen, naar de bieb, maar ook naar het theater. Ik heb me echt verbaasd hoe groot het eigenlijk is. De nieuwe inschuifbare tribune is prachtig en wat een mogelijkheden biedt deze locatie eigenlijk.

2015w2806

Bergen aan Zee

Op vrijdag 23 januari had ik een gesprek met de architect Sjoerd Soeters. Soeters is onder andere bekend van het ontwerp van het nieuwe centrum van Zaandam.

2015w2808

Het gesprek ging over Bergen aan Zee. Verschillende investeerders zouden een invulling willen geven op de structuurvisie die enkele jaren terug is gemaakt voor Bergen aan Zee. Het is dan wel de bedoeling dat de verschillende plannen enigszins en het liefst geheel op elkaar worden afgestemd. Soeters heeft een beeld geschetst waarbinnen de verschillende ideeën een plaats zouden kunnen krijgen. We gaan dit beeld bespreken in het College en vervolgens voorleggen aan de gemeenteraad. Vooraf wordt natuurlijk een afspraak gemaakt met de klankbordgroep uit Bergen aan Zee om dit beeld door te nemen. Hoewel het beeld zeer interessant is, moeten we wel realistisch zijn wat betreft de mogelijke uitvoering. Uiteindelijk moeten de plannen ook betaalbaar zijn. Dromen doen we allemaal wel eens, daar is ook niets mis mee.

2015w2807

Was getekend, Rob Zeeman, wethouder gemeente Bergen NH

Vergelijkbare berichten