De week van Rob Zeeman : van IFAC tot alle Colleges samen

IFAC

W01

IFAC staat voor International Festival of Art and Construction, Dit evenement werd dit keer in augustus gehouden in Bergen op het terrein van het Ecodorp. Heel veel, vooral jonge mensen, uit praktisch de hele wereld bouwden hier met elkaar aan nieuwe constructies. Een voorbeeld hiervan betrof een dakconstructie gemaakt van doek, rubber en cement. Dit idee werd ingebracht door een man (94 jaar) wonend in Amerika. Ik vond het een leuk evenement waar veel mensen daadwerkelijk iets van elkaar konden leren. Wie weet horen wij later van een nieuwe veelbelovende architect die ooit in Bergen de basis heeft gelegd voor zijn of haar carrière.

W02
Dag van de herbestemming

Dit voorjaar heeft de provincie Noord-Holland hoeve Overslot in Egmond aan den Hoef aangewezen als gebouw dat in aanmerking zou kunnen komen voor een herbestemming. Dit is natuurlijk niet zomaar gebeurd. Eerder was het pand hiervoor in beeld gebracht bij de provincie. Dit in het kader van de afspraak in het coalitieakkoord om de mogelijkheden van de omgeving van het Slotkwartier beter te willen gaan benutten. Dat de hoeve daadwerkelijk werd uitgekozen was een verrassing. Verschillende deskundigen hebben zich vervolgens gebogen over de mogelijkheden. Tot een eensluidend advies is het echter (nog) niet gekomen. Er ontstond echter bij de aanpalende stichtingen (de Kapberg, Slotkapel, Historisch Egmond en de huurders van Overslot) wel een gezamenlijk beeld dat samenwerking kan leiden tot een elkaar versterkende omgeving. De stichtingen en Overslot zullen nog dit jaar met een gezamenlijk beeld komen. Wat mij betreft een zeer positieve ontwikkeling. Het spreekt mij zeer aan dat deze partijen niet wachten op de politiek, maar juist zelf trachten de broek uit te kiezen en deze vervolgens op te houden. Het gebied heeft potentie genoeg om zonder directe of indirecte subsidiering te bestaan. Ik ben dan ook heel benieuwd naar het uiteindelijke gezamenlijke beeld.

W03

De andere panden die voor herbestemming zijn uitgekozen door de Provincie, zijn een kerk in Uithoorn (de Hoeksteen, ontworpen door Gerrit Rietveld) en een gebouw van defensie in Zaandam.

W05 W04

Meer info is te vinden op de special website. http://www.herbestemming-nh.nl
Bezoek van de commissaris van de Koning

W06 W07

De heer Remkes bezoekt zo eens in de paar jaar de gemeente Bergen. Een dergelijk bezoek is omgeven met een bepaald protocol. Zo hoort de vlag van Noord-Holland bijvoorbeeld uitgehangen te worden……….. Dit keer was het bezoek specifiek gericht op de Egmonden. Natuurlijk zijn we langs het Slotkwartier gereden, maar ook werd Egmond aan Zee aangedaan. Voor deze gelegenheid stond de Pinck, de replica van een platbodem uit ca. 1670 ,even buiten de stalling en werd o.a.de heer Remkes voorgelicht over deze mooie boot. Daarnaast werd de beoogde fusielocatie van de Egmondse voetbalclubs getoond. Ook veel raadsleden hadden ook de moeite genomen om mee te reizen.

De middag werd, in de abdij van Egmond, afgesloten door korte presentaties van de verschillende wijkverenigingen. Op deze manier kon de commissaris kennis nemen van de zorgen omtrent het toenemende vliegtuiglawaai, mogelijk sluipverkeer vanuit Heiloo wegens de beoogde afslag vanaf de A9. Ook een heldere uitleg over de besluitvorming rond de fusie en keuze van de locatie door de 3 Egmondse clubs passeerde de revue, gevolgd door een kritische noot van de LTO.
De Kronkel

W08
De klim werd geschrapt vanwege tijdgebrek maar via Tanny Glas werd ik er op gewezen dat de nieuwe trap op het duin bij de Maritieme Driehoek nu een naam heeft gekregen. De trap heet ‘De Kronkel’ getuige het bordje dat hier op is geplaatst. Waarvan acte dus.

 

Alle colleges samen

W09
Op dinsdag 15 september hielden alle colleges (Alkmaar, Bergen, Heiloo, Langedijk, Castricum, Uitgeest) hun B&W-vergadering in Alkmaar. Dit als opmaat naar het middagprogramma waar de toekomst van onze regio werd besproken. Er waren verschillende ‘tafels’ voorbereid waar ideeën voor de toekomst konden worden ingebracht. Ik heb me hard gemaakt voor ruimte voor het MKB door het aanwijzen van een soort van ‘vrijplaatsen’. Plekken waar beginnende ondernemers kunnen starten en waar bijvoorbeeld geen belasting wordt geheven en waar minder regels van toepassing zijn. Een cartoonist maakte van dit idee een leuke cartoon.

Was getekend, Rob Zeeman, wethouder gemeente Bergen.

Vergelijkbare berichten