Kies Lokaal : Bestuurlijke daadkracht betekent…..

Na 44 jaar een keuze maken voor (deel van)project mooi Bergen 2.0 / de ‘Harmonielocatie’

mijn-mening-51

Betoog M. Smook / Raadslid KIES Lokaal :

 

Mooi Bergen, Mooier Bergen, De 7 Dorpelingen en In Harmonie. Prachtige namen voor de plannen die in de laatste maanden zijn voorgelegd, maar helaas is het geen reflectie van het huidige debat in ons dorp.

De afgelopen weken hebben we met verbazing gekeken naar de uitslag van het Brexit referendum en de Amerikaanse verkiezingen. Donald J Trump gekozen tot President van de Verenigde Staten van Amerika.

Dit na campagnes die qua intensiteit zijn weerga niet kent. Schoffering, het brengen van onwaarheden als waarheid, het beledigen van minderheden en groepen uit de samenleving was eerder regel dan uitzondering. In Nederland werd met weerzin gekeken en gesproken over het bedrijven van politiek op deze manier.

Als we zien wat er de afgelopen maanden is gebeurd rondom de plannen voor Bergen Centrum doet ons dat heel erg denken aan deze verkiezingscampagne.

Laat ik benadrukken dat dit niet door het In Harmonie initiatiefgroep zelf wordt gedaan, maar door mensen en groeperingen die voor hun eigen belang namens deze groep of zogenaamd namens alle Bergenaren spreken.

Hierbij wordt herhaaldelijk het andere initiatief, ondernemers, het college en de raad op een weerzinwekkend niveau met naam, toenaam en scheldnaam op de korrel genomen. Het idee dat wanneer je niet voor In Harmonie bent, je eigenlijk geen Bergenaar bent, roept bij ons toch wel enge associaties op. Zeker als het gaat om de mensen die bij de Aldi hun boodschappen doen en hoe zij worden weggezet als een ongewenste groep inwoners.

De toon die op het moment gebruikt wordt is buiten alle proporties. Uitspraken als “De messen zijn geslepen”, ” wij krijgen ze wel” en “de wethouder en ambtenaren liegen” hebben toch weinig te maken met de Dorpse maat die wij allen zo graag nastreven. Juist de verscheidenheid aan karakters en achtergronden maakt Bergen zo aantrekkelijk om te wonen. Dus we hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar we kunnen wel normaal doen tegen elkaar, in de geest van een dorps karakter

Het openstaan, luisteren en respecteren van een andere mening lijkt bijna niet meer mogelijk en er wordt op voorhand stelling genomen. Lokale en sociale media geven, een eenzijdig beeld, namelijk die van de hardste schreeuwers en gaat voorbij aan enige vorm van fact-checking.

In deze discussie wordt de partijen van de coalitie verweten dat zij erg stil zijn en dan kan ik spreken namens KiesLokaal: ja dat klopt. Wij willen onszelf niet laten meeslepen tot dit bedenkelijke niveau en wij houden ons liever bij de feiten en onze rol in de gemeenteraad. Door ruimte te geven aan lokaal ondernemerschap, controle op de gezamenlijke doelstellingen en het in acht nemen van de belangen van alle inwoners. Ook diegenen zich niet mengen in deze publieke discussie. We zijn daarvoor continue met alle partijen in gesprek geweest, hebben ons oor overal te luister gelegd en zijn voortdurend bereikbaar voor de dialoog.

Ja, er wordt vanavond een keuze gemaakt. En deze komt niet als een konijn uit de hoge hoed. Er is grondig voorwerk aan vooraf gegaan en er is inspraak geweest door vele participanten. Het is een nauwgezet proces geweest, waarbij nu eindelijk na 44 jaar een spreekwoordelijke knoop kan worden doorgehakt voor de ontwikkeling van ons Dorp. 

Wij, als raad, hebben de Structuurvisie zorgvuldig behandeld en deze binnen het huidige democratische proces goedgekeurd. Wij, als raad, hebben de verantwoordelijkheid om te zorgen dat de invulling daarvan, zo zorgvuldig mogelijk gebeurt in het belang van alle inwoners van de Gemeente Bergen. Als wij als Kieslokaal, alles in acht nemend, beide plannen vergelijken is daarom voor ons de keuze voor De 7 Dorpelingen. Een complete invulling van de kaders van de structuurvisie, die namelijk niet alleen gaat over de Harmonie locatie, maar over de invulling van het hele centrum van Bergen.

De plannen van In Harmonie spatten van de goede ideeën. Door een fantastische groep mensen bijeen zijn gebracht. Hun enthousiasme heeft ons continue geïnspireerd en geprikkeld in het hele proces. Dat heeft er ook toe geleid dat het plan Mooi Bergen is verworden tot wat De 7 Dorpelingen nu is. Een wereld van verschil van het oorspronkelijke plan.

De initiatiefnemers van In Harmonie hebben ons er vanaf het begin op gewezen dat functies leidend moeten zijn voor de invulling van het centrum. En dat zijn we met ze eens, alleen niet allemaal op deze locatie.

  • We zijn ontzettend gecharmeerd met de 5 jaar doorstroom sociale woningbouw. Wij zullen door middel van een motie het college vragen dit middel in samenspraak met de ontwikkelaar in te zetten bij de 7 Dorpelingen om jongeren tot 28 jaar te faciliteren.
  • Een hotel zou zeker een mooie aanvulling zijn in het centrum, gelukkig is daarvoor ruimte in de structuurvisie in de invulling van het Plein
  • Een evenementen plein. De evenementen zijn natuurlijk waar Bergen meer van zijn identiteit en eensgezindheid laat zien. Wij zien de invulling daarvan echter alleen bij het geweldige decor van onze Ruïnekerk
  • Een foodmarkt zou een geweldige aanvulling zijn in de zomer, bij de wekelijkse markt

De beslissing die wij nu nemen, komt na 44 jaar van onderzoeken, studies en pogingen om het centrum van Bergen een impuls voor de toekomst te geven. Daarbij zou, in onze ogen, sprake moeten zijn van:

  1. een aantrekkelijk, gevarieerd en uitgebreid winkelaanbod
  2. goede horeca met uitnodigende terrassen
  3. mogelijkheden zijn om zich te kunnen ontspannen en recreëren
  4. voldoende parkeerruimte voor een autoluw centrum

Hierin wordt, volgens ons op punt 1 & 4, voldaan met de eerste stap in de herontwikkeling voor het centrum.

Laat ik nogmaals benadrukken: Wij van KIES Lokaal, als mensen, inwoners en raadsleden willen allemaal het beste voor Bergen. Wij kiezen niet tegen 1 plan, wij hebben de voorkeur voor een ander plan. Dat betekent zeker niet dat wij niet luisteren naar de burgers, in tegendeel, wij hebben goed geluisterd ook naar diegenen die niet het hardste praten. De feedback die wij hebben gehoord van diverse ondernemers en inwoners in combinatie met de door de raad vastgestelde structuurvisie maakt dat wij als KIES Lokaal daarom voor de 7 Dorpelingen kiezen.

Wij hopen dat de initiatiefnemers van In Harmonie, betrokken zullen blijven bij de verdere ontwikkelingen van het centrum. Hun energie, passie en kennis hebben enorm bijgedragen aan de kwaliteit van de toekomstige invulling van Bergen. Daarnaast hopen wij dat de discussie weer terug gaat naar een positief geluid en dat wij, als inwoners onder elkaar, naar elkaar blijven luisteren, elkaar respecteren en blijven samenwerken voor een mooier Bergen

Vergelijkbare berichten